Đức Tin v Đời Sống - phần 1

Lm. Nguyễn Khắc Hy, SS

Hội Thảo: Thăng Tiến Cuộc Sống V Niềm Tin 1

Ngy Thnh Mẫu thứ 36, Carthage, Missouri năm 2013

 

File ny rất lớn. Xin đợi trong giy lt để tải phim.

Nếu trong lc đang xem m video bị ngưng lại, xin hy ấn nt "play" để xem lại.

 

 

* * * * *   * * * * *