Đức Tin và Đời Sống - phần 5

Lm. Nguyễn Khắc Hy, SS

Hội Thảo: Thăng Tiến Cuộc Sống Và Niềm Tin 1

Ngày Thánh Mẫu thứ 36, Carthage, Missouri năm 2013

 

File này rất lớn. Xin đợi trong giây lát để tải phim.

 

 

* * * * *   * * * * *