Gloria - Để Cha Đến (phần I) (Trung Tm Thy Nga)

 

                                                                    Gloria - Để Cha Đến (phần II) (Trung Tm Thy Nga)

 

                                                                    Gloria - Cao Cung Ln (Trung Tm Thy Nga)

 

                Lin khc Ging Sinh (Đon Phi, nh Minh, Quốc Khanh)

                                        Lin khc ma đng của anh (Đon Phi, Quốc Khanh, Mai Thanh Sơn)

                                        Mu xanh Noel (Tường Nguyn, Tường Khu)

                                        Bng nhỏ gio đường (Đặng Thế Lun)

                                        Lin khc đm thnh v cng (Hợp ca)

                                       Ma sao sng (Mỹ Huyền)

                                        Winter wonderland (Trish Thy Trang)

                                        Rocking around the Christmas tree (Amy Diamond)

                                        We wish you a merry Christmas (Playing keyboard with balls)

                                        Last Christmas (Idol master)

                                       Kinh gia đnh (Mai Thảo, Gia n, b Hiền)

                                        Đi tm Cha ti ( Nhi, Kenny Thi, Don Hồ)

                                        Đm thnh v cng (Hợp ca)

                                        Lin Khc Ging Sinh (Hợp ca)

                                        Jingle bells (Hợp ca)

                                        Ch b đnh trống (Ca đon B Linh)

                                        Qun trọ đm đng (Gia n)

                                        Xanh trời Noel (Gia n)

                                        Feliz Navidad (Cng Thnh & Luyn)

                                        Last Christmas (Kenny Thi)

                                        Mu xanh Noel (Thi Chu)

                                        Lin khc ma đng (Duy Quang, Trung Hnh, Tuấn Ngọc)

                                        Hang Belem (Mỹ Huyền)

                                        We wish you a merry Christmas (Helmut Lotti)

                                        Jingle bells (Helmut Lotti)

                                        The first Noel (Helmut Lotti)