Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 10, 2015        Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Tháng Mân Côi Đức Mẹ

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Chung: Nạn buôn người - Xin cho nạn buôn người, một h́nh thức nô lệ tân thời, được tuyệt trừ.

Ư Chỉ Truyền Giáo: Truyền giáo tại  Á Châu - Xin cho các cộng đoàn Kitô tại Á Châu, với tinh thần truyền giáo, loan báo Tin Mừng cho những người c̣n đợi chờ.

 1

19/8 

 

Th. Têrêxa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, Ts

(Lễ Nhớ)

 2

20

Thiên Thần Bản Mạnh

(Lễ Nhớ)

 

Thứ Sáu Đầu Tháng kính Thánh Tâm Chúa

 3

21 

Thứ Bảy Đầu Tháng kính Trái Tim Đức Mẹ

 

 4

22 

Chúa Nhật 27 B Thường Niên

 

(Th. Phanxicô Assisi)

Ngày Tôn Trọng Sự Sống (USA)

 5

23  

Th. Faustina Kowalska, trinh nữ

 6

24  

Th. Bruno, linh mục;
C. Phước Marie Rose Durocher, đt

(Th. Phanxicô Trung)

 7

25  

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

(Lễ Nhớ)

 8

26 

 

 

 

 9

27

Th. Denis, GM  và các bạn tử đạo

Th. Gioan

Leonardo, linh mục

 10

28 

 

 11

29  

 

Chúa Nhật 28 B Thường Niên

 

(Th. Phêrô Tùy, lm)

 

 12

30 

 

 13

1/9  

 

Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần 6 tại Fatima

 14

2  

Th. Calistô, ghtđ

 15

3  

Th. Têrêxa Giêsu,

trinh nữ tiến sĩ

(Lễ Nhớ)

 16

4  

Th. Hedviga, nữ tu;
Th. Margareta Maria

Alacoque, trinh nữ

 17

5

Th. Inhaxiô Antiôkia, giám mục tử đạo

(Lễ Nhớ)

(Th. Isiđôrô Kính)

 18

6  

 

Chúa Nhật 29 B Thường Niên

Lễ Truyền Giáo

 

(Th. Luca, thánh sử)

 19

7 

Th. Isaac Jogues,
Th. Gioan de Brebeuf

và các Bạn tử đạo

 20

8  

Th. Phaolô Thánh Giá, linh mục

 21

9 

 
 

 22

10 

Th. Gioan Phaolô II, giáo hoàng

 23

11

Thánh Gioan

Capistrano, linh mục

(Th. Phaolô Bường)

 24

12

Th. Antôn Clare,

giám mục

(Th. Giuse Thị)

 25

13  

Chúa Nhật 30 B Thường Niên

 26

14


 

 27

15  

 

 28

16 

Th. Simon và Tadeo, tông đồ

(Lễ Kính)

 

(Th. Gioan Đạt, lm)

 

 29

17 

 

 30

18

 
 

 31

19

Halloween

(Hoa Kỳ)