Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 11, 2014   Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Tháng Cầu Cho

Các Linh Hồn

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ơn Đại Xá

Chỉ cho các linh hồn trong luyện tội, được ban cho các tín hữu:

1. Trong bất cứ ngày nào và mỗi ngày từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11, sốt sắng viếng nghĩa trang và cầu nguyện dù chỉ trong tâm trí cho các người đă qua đời. (Ngày khác chỉ được Ơn Xá)

2. Trong ngày lễ Các Linh Hồn, sốt sắng viếng nhà thờ hay nhà nguyện đọc một kinh Lạy Cha và kinh Tin Kính.

(Đấng Bản Quyền có thể chọn Chúa Nhật trước hoặc sau, hay lễ Các Thánh)

 1

9/9  

Lễ Các Thánh

(Lễ Trọng)

 

(Th. Hiêronimô Liêm và Valentinô Vinh,

 và Phêrô B́nh)

 2

10  

 

Lễ Cầu Hồn

 

 

(Tại Hoa Kỳ đổi giờ

2:00 AM - 1:00 AM)

 3

11  

 

Th. Martino Porres,

tu Sĩ

(Phanxicô Bắc)

 

 4

12  

Th. Carolo Boromeo

 5

13  

 
(Th. Đaminh Mậu, lm)
 

 6

14  

 

 7

15   

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa(Th. Giacinto Gia và Vinh Sơn Liêm)

 8

16  

(Th. Phaolô Ngân,

Giuse Nghi, Martino Thịnh, Martino Thọ, Gioan B. Cỏn)

 9

17   

Lễ Cung Hiến Thánh Đường Laterano

 

 10

 18  

(Th. Lêô Cả,

giáo hoàng tiến sĩ)

 11

19  

 

Th. Martino, gm

(Lễ Nhớ)

 

Veterans' Day

(Hoa Kỳ)

 12

20  

Th. Josaphat, giám mục tử đạo

(Lễ Nhớ)

 13

21  

Th. Frances Cabrini, trinh nữ

(Lễ Nhớ - USA)

 14

22  

(Th. Têphano Theodoro Thể)

 15

23  

Th. Alberto Cả,

giám mục tiến sĩ

(Lễ Nhớ)

 16

24  


Chúa Nhật 33 A Thường Niên

 

(Th. Margareta Tô Cách Lan;

Th. Gertrude, đt)

 17

25  

Th. Elizabeth nước Hungary, nữ tu

(Lễ Nhớ)

 18

26  

Cung hiến đền thờ 2 thánh tông đồ Phêrô & Phaolô
Th. Rôse. P. Duchesne, tn

 19

27  

 

 20

28  

(Th. Phanxicô Xaviê Cần)

 21

29  

Lễ Đức Mẹ Dâng Ḿnh Vào Đền Thờ

(Lễ Nhớ)

 22

1/10    

Th. Cecilia,

trinh nữ tử đạo

(Lễ Nhớ)

 23

2  

Lễ Chúa Kitô Vua

(Lễ Trọng)

 

 24

3    

Lễ Các Thánh tử đạo Việt Nam

(Lễ Nhớ)

 25

4  

Th. Catarina Alexandria, trinh nữ tử đạo

 26

5  

(Th. Tôma Dụ và Đaminh Xuyên, lm)

 27

6  

Thanksgiving Day

(Hoa Kỳ)

 

 28

7  

(Th. Andrê Thông)

 

 29

8  

 

 30

9  

 
Chúa Nhật 1 B
Mùa Vọng
 

(Th. Anrê, tông đồ

Th. Giuse Du)

 

Ư Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha Tháng 11

Ư Chỉ Chung: Xin cho những ai đau khổ v́ cô đơn cảm nghiệm sự gần gũi của Thiên Chúa và nâng đỡ của tha nhân.

 

Ư Truyền Giáo: Xin cho các chủng sinh và tu sĩ trẻ gặp những huấn luyện viên khôn ngoan và thông giỏi.