Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 2, 2016       Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

BÍNH THÂN

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 

 1

23 

 

 2

24 

Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh

(Lễ Kính)

(Th. Têôphan Ven) 

 3

25

Th. Blasio, giám mục tử đạo
Th. Ansgar, giám mục

 4

26 

 

 5

27 

Th. Agata,

trinh nữ tử đạo

(Lễ Nhớ)

 
Thứ Sáu Đầu Tháng kính Thánh Tâm Chúa

 6

28

Th. Phaolô Miki và các Bạn tử đạo
(Lễ Nhớ)
 

Thứ Bảy Đầu Tháng

kính Trái Tim Đức Mẹ

 7
29 
Chúa Nhật 5 Thường Niên C
 

Tất Niên Ất Mùi

 8
 1/1

Th. Jerome Emiliani,

Th. Josephine Bakhita, trinh nữ

 

TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN 2016

Ngày Cầu B́nh An

 9

 

 

 

Mồng Hai Tết

Kính Nhớ Tổ Tiên

 10

 

Lễ Tro

Ăn Chay - Kiêng Thịt

(Th. Scolastica, đt)

Mồng Ba Tết

Thánh Hóa Công Việc

 11


 

Mùa Chay

(Đức Mẹ Lộ Đức)

Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện cho Bệnh Nhân

 12

 

 Mùa Chay

Kiêng Thịt

 

 13
Mùa Chay
 14

Chúa Nhật 1
Mùa Chay

(Th. Cyrilo, đan sĩ và

Th. Mêthôđô, gm)

 

Valentine's Day

 15

 

 

Mùa Chay

 

USA: President's Day

 16

Mùa Chay

 

 17
10 

 

Mùa Chay

(Bảy Thánh Lập Ḍng Tôi Tớ Đức Mẹ)

 18
11 
Mùa Chay
 
 19
12 

 Mùa Chay

Kiêng Thịt

 

 20
13 

 

 

Mùa Chay

 

 

 21
14 

Chúa Nhật 2 Mùa Chay

 22
15 

 

Tông Ṭa Thánh Phêrô

(Lễ Kính)

 

 

 23
16 

 

Mùa Chay

(Th. Pôlycarpô, Giám mục, Tử đạo)

 24
17 


 

Mùa Chay

 

 25
18 

 

Mùa Chay

 26
19 

 

Mùa Chay

Kiêng Thịt

 27
20
Mùa Chay
 28
21 

Chúa Nhật 3 Mùa Chay

 29
22 

 

Mùa Chay

 

 

         

Kiêng thịt (đủ 14 tuổi trở lên): Kiêng thịt là một hy sinh, bày tỏ sự thống hối. Nghĩa là:

- Kiêng lánh sự dữ, sự tội.

- Kiêng để tập kiềm chế.

- Kiêng để làm việc bác ái.

 

Ăn Chay buộc từ 18-60 tuổi: một hy sinh, một h́nh thức thống hối.

- Không ăn thịt.

- Chỉ ăn một bữa no, một bữa đói (có thể chia làm hai nhưng cả hai bữa ít hơn một bữa no).

- Không ăn vặt.

- Có thể uống giải khát bất cứ lúc nào.

- Ai v́ lư do sức khỏe không thể giữ được phải làm một hy sinh hay hăm ḿnh khác bù lại.

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng - Tháng 2

 

Ư Chỉ chung: Xin cho chúng ta quan tâm đến các thụ tạo, đă nhận như quà miễn phí để chăm sóc và bảo vệ cho thế hệ mai sau.

 

Ư Chỉ Truyền Giáo: Xin cho đức tin Kitô giáo thêm nhiều dịp đối thoại và gặp gỡ các dân tộc châu Á.