Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 12, 2014           Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

GIÁP NGỌ

 

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

 
 

 1

  10/10 

 

 2

11  

 

 3

12  

Th. Phanxicô Xaviê,

linh mục

(Lễ Nhớ)

 

 4

13  

Th. Gioan Damasceno, linh mục tiến sĩ

 

 5

14  

 

Thứ Sáu Đầu Tháng kính Thánh Tâm Chúa

 

 

 6

15

 

Đầu Tháng kính

Trái Tim Đức Mẹ

Th. Nicôla, giám mục

(Giuse Khang)

 7

16  

 

Chúa Nhật 2

Mùa Vọng B

 

(Th. Ambrosio,

giám mục tiến sĩ)

 8

17    

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
(Lễ Buộc)

 9

18  

 
Th. Juan Diego, USA
 

 10

19  

 

 11

20  

Th. Damaco I,

 giáo hoàng

 

 12

21  

Lễ Đức Mẹ Guadalupe

Lễ Kính (Hoa Kỳ)

 

Th. Gioana Chantal

(Th. Simon Ḥa)

 13

22  

Th. Lucia

 trinh nữ tử đạo

(Lễ Nhớ)

 14

23  

Chúa Nhật 3

Mùa Vọng B

 

(Th. Gioan Thánh Giá, linh mục tiến sĩ)

 15

 24  

 

 16

25  

 

 

 17

26  

 

 18

27  

(Th. Phaolô Mỹ,

Phêrô Đường và Phêrô Truật)

 19

28  


(Th. Phanxicô Mậu, Đaminh Úy, Tôma Đệ, Augustino Mới và Têphano Vinh)

 20

29  

 

 21

30  

Chúa Nhật 4

Mùa Vọng B

 

(Th. Phêrô Canisio,

Th. Phêrô Thi và Andrê Dũng Lạc)

 22

1/11  

 

 23

2  

 

 24

3  

Lễ Vọng

Giáng Sinh

 25

4    

Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

(Lễ Buộc)

 26

5  

Th. Têphano

tử đạo tiên khởi

(Lễ Kính)

 27

6   

 

Th. Gioan,

tông đồ thánh sử

(Lễ Kính)

 28

7  

Lễ Thánh Gia

(Lễ Kính)

Ngày thánh hóa các Gia Đ́nh Công Giáo

 

(Các Thánh Anh Hài)

 29

8  

Tuần Giáng Sinh

 30

9  

Tuần Giáng Sinh

 31

10  

Th. Sylvester I,

giáo hoàng

Ư Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha Tháng 12

Ư Chỉ Chung: Xin cho Sinh Nhật của Chúa Cứu Thế mang lại b́nh an và hy vọng cho mọi người thành tâm.

 

Ư Chỉ Truyền Giáo: Xin cho phụ huynh nên người rao giảng Phúc Âm đích thực truyền lại cho con em hồng ân cao quư đức tin.

NĂM 2015 ẤT MÙI

TẾT NGUYÊN ĐÁN - Thứ Năm 19-2-2015

LỄ TRO - Thứ Tư 18-2-1015

LỄ PHỤC SINH - Chúa Nhật 5-4-2015

TẾT TRUNG THU - Chúa Nhật 27-9-2015