Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 2, 2015       Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Ất Mùi

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 1

13/2 

 

Chúa Nhật 4 Thường Niên B

 

 2

14 

Đức Mẹ Dâng Con
Lễ Kính
 

(Th. Têôphan Ven)

 3

15 

Th. Blasio, giám mục tử đạo
Th. Ansgar, giám mục

 4

16

 

 5

17 

Th. Agata,

trinh nữ tử đạo

(Lễ Nhớ)

 6

18 

Th. Phaolô Miki và các Bạn tử đạo
(Lễ Nhớ)
 
Thứ Sáu Đầu Tháng kính Thánh Tâm Chúa

 7

19

Thứ Bảy Đầu Tháng

kính Trái Tim Đức Mẹ

 8
20 
Chúa Nhật 5 Thường Niên B
 

(Th. Jerome Emiliani,

Th. Josephine Bakhita, trinh nữ)

 9
 21
 
 10
22 

Th. Scolastica, đt

(Lễ Nhớ)

 

 11
23 

 

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức

 

Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện cho Bệnh Nhân

 12
24 


 

 13
25 

(Th. Laurensô Hưởng và Phaolô Lộc)

 14
26 

Th. Cyrilo, đan sĩ và

Th. Mêthôđô, gm

(Lễ Nhớ)

 

St. Valentine's Day

(Hoa Kỳ)

 15
27 

Chúa Nhật 6
Thường Niên B

 16
28 

President's Day

(Hoa Kỳ)

 

 17
29 

Bảy Thánh Lập Ḍng Tôi Tớ Đức Mẹ

 18
30/12 

Lễ Tro

Ăn Chay - Kiêng Thịt

 

Tất Niên Giáp Ngọ

 19
1/1 
Mùa Chay
 

TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT MÙI 2015

Cầu B́nh An Năm Mới

 20

 Mùa Chay

Kiêng Thịt

 

Mồng Hai Tết

Cầu Cho Tổ Tiên

 21

 

 

Mùa Chay

 

Mồng Ba Tết

Cầu Cho Công Việc

 22

Chúa Nhật 1 Mùa Chay

 23

 

Mùa Chay

 

(Th. Pôlycarpô, Giám mục, Tử đạo)

 24

Mùa Chay

 25


Mùa Chay

 26

Mùa Chay

 27

 

Mùa Chay

Kiêng Thịt

 28
10
Mùa Chay

Kiêng thịt (đủ 14 tuổi trở lên): là một hy sinh, một h́nh thức thống hối khi không ăn thịt.
Cha mẹ nên hớng dẫn trẻ em dưới tuổi hiểy ư nghĩa hy sinh, thống hối đích thực.

 

Ăn Chay buộc từ 18-60 tuổi: một hy sinh, một h́nh thức thống hối.

- Không ăn thịt.

- Chỉ ăn một bữa no, một bữa đói (có thể chia làm hai nhưng cả hai bữa ít hơn một bữa no).

- Không ăn vặt.

- Có thể uống giải khát bất cứ lúc nào.

- Ai v́ lư do sức khỏe không thể giữ được phải làm một hy sinh hay hăm ḿnh khác bù lại.

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng - Tháng 2

 

Ư Chỉ chung: Các Tù Nhân - Xin cho các tù nhân, đặc biệt là các tù nhân trẻ, có thể tái dựng cuộc đời với nhân phẩm.

 

Ư Chỉ Truyền Giáo: Vợ chồng ly thân - Xin cho các vợ chồng đă ly thân nhận được sự đón tiếp và hỗ trợ trong cộng đoàn Kitô giáo.