Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 1, 2017         Bấm vào các số sẽ có bài đọc hằng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

ĐỊNH DẬU

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 1

4/12  

Lễ Mẹ Thiên Chúa

Lễ Trọng
New Year
Ngày Cầu cho

Ḥa B́nh Thế Giới

 2

Th. Basilio Cả và

Th. Gregorio Nazianzen, giám mục tiến sĩ Hội Thánh
Lễ Nhớ

 3

Kính Danh Thánh Chúa Giêsu

 

 4

USA: Th. Elizabeth Ann Seton, nữ tu
Lễ Nhớ

 5

 

USA: Th. Gioan Neumann, giám mục

Lễ Nhớ

 

 6

USA: Th. Anrê Bessette, tu sĩ
Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 7

10

Th. Raymondo Penyafort, linh mục

(Th. Giuse Tuân)

Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ

 8

11 

Lễ Chúa Hiển Linh

Lễ Trọng

 

 9

12

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Lễ Kính

 10

13 

 

 11

14 

 

 12

15 

 

 13

16 

Th. Hilary, gmTs

(Th. Đaminh Khảm,

Luca Th́n và

Giuse Tả)

 14

17 

 

 15

18 

Chúa Nhật 2
Thường Niên A

 

 16

19 

 

USA: Martin Luther King

 17

20

 

Th. Antôn, vp

Lễ Nhớ

 18

21 

Tuần cầu Hiệp Nhất Kitô hữu

 

 19

22 

 

 20

23 

Th. Fabiano, Ghtđ;

Th. Sebastian, tđ

 21

24 

Th. Anê, trinh nữ tử đạo
Lễ Nhớ

 22

25 

Chúa Nhật 3
Thường Niên A

 

 23

26 

Marianne Cope, đt

USA: Ngầy cầu cho luật bảo vệ Thai Nhi

 24

27 

Th. Phanxicô Salê, giám mục tiến sĩ

Lễ Nhớ

 25

28 

Th. Phaolô, Tông Đồ trở lại

Lễ Kính

 26

29 

 

Th. Timothê và

Th. Titô, giám mục

Lễ Nhớ

 

 27

30 

 

Th. Angela Merici, trinh nữ

 

Tất Niên Ất Mùi

 28

1/1

Th. Tôma Aquino,

linh mục tiến sĩ
Lễ Nhớ

 

TẾT NGUYÊN ĐÁN Đinh Dậu 2017

Ngày Cầu B́nh An

 29

2 

Chúa Nhật 4
Thường Niên A

 

Mồng Hai Tết

Kính Nhớ Tổ Tiên

 30

(Th. Tôma Khương

linh mục)

 

Mồng Ba Tết

Cầu Cho Công Ăn Việc Làm

 31

Th. Gioan Bosco,

linh mục

Lễ Nhớ

 

Ư CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG

 

Ư Chỉ Chung: Kitô Hữu Đối Phó Với Những Thách Đố Trong Nhân Loại: Xin cho tất cả Kitô hữu trung thành với Giáo huấn của Chúa bằng việc cố gắng cầu nguyện và bác ái huynh đệ để phục hồi hiệp thông Giáo Hội và bằng hợp tác để đáp ứng các thách đố đang hiện diện trong nhân loại.

Các Ngày Lễ Buộc

 1. Ngày Chúa Nhật

 2. Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1)

 3. Lễ Hiển Linh

 4. Lễ Thánh Cả Giuse (19/3)

 5. Lễ Chúa Lên Trời

 6. Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa

 7. Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô (29/6)

 8. Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/8)

 9. Lễ các Thánh (1/11)

10. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/12)

11. Lễ Chúa Giáng Sinh (25/12)

Lưu Ư:

Tại Hoa Kỳ: Lễ số 4 và 7 không buộc.

                  Lễ số 3 và 6 được chuyển vào Chúa Nhật.

                  (nhiều địa phận chuyển cả Lễ số 5)

Nếu lễ số 2, 8 và 9 trùng vào thứ Hai hoặc thứ Bảy th́ hết buộc.