Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 2, 2017       Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Đinh Dậu

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ chung: An Ủi Người Khốn Khổ - Xin cho tất cả những người đang bị khốn khổ, đặc biệt là người nghèo khó, tị nạn, và bị đặt ngoài lề xă hội, được chào đón và an ủi tron các cộng đồng của chúng ta.

 1

5/1

 

 2

Đức Mẹ Dâng Con

Lễ Kính

(Th. Têôphan Ven)

 3

Th. Blasio, giám mục tử đạo
Th. Ansgar, giám mục

 4

8

Thứ Bảy Đầu Tháng

kính Trái Tim Đức Mẹ

 

 5
Chúa Nhật 5 Thường Niên A
 

(Th. Agata,

trinh nữ tử đạo)

 6
 10
Th. Phaolô Miki và các Bạn tử đạo
Lễ Nhớ
 7
11 

 

 

 

 8
12 

Th. Jerome Emiliani,

Th. Josephine Bakhita, trinh nữ

 9
13 


 

 

 10
14 

 

Th. Scolastica, đt

Lễ Nhớ

 

 11

15

 

Đức Mẹ Lộ Đức

 

Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện cho Bệnh Nhân

 12
16 

Chúa Nhật 6 Thường Niên A

 

 13
17 

(Th. Phaolô Lộc)

 14
18 

 

Th. Cyrilo, đan sĩ và

Th. Mêthôđô, gm

Lễ Nhớ

 

St. Valentine's Day

 15
19 

 

 

 

 16
20 
 
 
 17
21 
Bảy Thánh Lập Ḍng Tôi Tớ Đức Mẹ
 18
22 

 

 

 

 19
23 

Chúa Nhật 7 Thường Niên A

 20
24 

 

USA: President's Day

 

 21
25 

 

Th. Phêrô Damianô, gmTs

 

 22
26 


 

Kính Ngai Ṭa Thánh Phêrô

Lễ Kính

 

 

 23
27 

 

Th. Polycarpô, giám mục tử đạo

 24
28 

 

 25
29
 
 26

Chúa Nhật 8 Thường Niên A

 27

 

 

 28