Thng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Thng 3, 2017  Bấm vo cc số sẽ c bi đọc hng ngy từ website của dng Đồng Cng. 

ĐINH DẬU

   Thng Thnh Giuse

Cha Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Su
Thứ Bảy

 

Cầu Nguyện của Đức Gio Hong

 

Chỉ chung: Nng Đỡ Những Kit Hữu Bị Bch Hại  Xin cho cc Kit hữu bị bch hại được hỗ trợ bởi những lời cầu nguyện v gip đỡ vật chất của ton thể Gio Hội.

 

 1

4/2 

Lễ Tro

Ăn Chay v King Thịt

 

 2

 

Ma Chay

 

 3

 

King Thịt

Thứ Su đầu thng

(Th. Katharine Drexel, trinh nữ)

 4

 

Ma Chay

Thứ Bảy Đầu thng

Knh Tri Tim Đức Mẹ

(Th. Casimir)

 5
8  

Cha Nhật 1

Ma Chay Năm A

 6

Ma Chay

 

 7
10 

Ma Chay

(Th. Perpetua v Felicity, tđ)

 8
11 

Ma Chay

(Th. Gioan Thin Cha, tu sĩ)

 9
12 

Ma Chay 

(Th. Phanxica thnh Rma, tu sĩ)

 10
13 

King Thịt

 

 11
14 
Ma Chay 
(Th. Đaminh Cẩm)
 12
15 

 

Cha Nhật 2

Ma Chay Năm A

 

USA: đổi giờ

1:00AM - 2:00AM

 13
16 
Ma Chay
 14
17 

 

 

Ma Chay


 

 15
18 

 

 

Ma Chay


 

 16
19 


Ma Chay

 

 17
20

King Thịt

(Th. Patrick, gm)

 

 18
21 
 
Ma Chay
(Th. Cyrilo Jerusalem, gim mục tiến sĩ)
 19
22 

Cha Nhật 3

Ma Chay Năm A

 20
23 
Lễ Thnh Giuse
Lễ Trọng
 21
24 

Ma Chay

 22
25 

Ma Chay

 23
26 

 

Ma Chay

(Th. Turibio Mogrovejo, gm)

 24
27 

King Thịt

 25
28 

 

Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ

Lễ Trọng

 26
29 

Cha Nhật 4

Ma Chay Năm A

 27
30 

Ma Chay

 28

Ma Chay

 29
2 

Ma Chay

 30

Ma Chay

 31

King Thịt

 

 

King Thịt: đủ 14 tuổi trở ln.

Ăn Chay: buộc từ 18-60 tuổi.

- Khng ăn thịt

- Chỉ ăn một bữa no v một bữa đi (c thể chia lm hai nhưng cả hai t hơn một bữa no).

- Khng ăn vặt.

- C thể uống giải kht bất cứ lc no.

- Ai v l do sức khoẻ, khng thể giữ được phải lm một hy sinh hm mnh khc b lại.