Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 4, 2017      Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

ĐINH DẬU

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ chung: Giới Trẻ - Xin cho những người trẻ quảng đại đáp lại ơn gọi của ḿnh và nghiêm túc chú tâm đến việc dâng hiến chính ḿnh cho Thiên Chúa trong chức linh mục hay đời sống thánh hiến.

 

 1

5/3 

 

Mùa Chay

Thứ Bảy Đầu Tháng

 

 2

6  

 

Chúa Nhật 5

Mùa Chay Năm A

 

(Th. Phanxico Paola, ẩn sĩ;

Đaminh Tước)

 3

7  

Mùa Chay

 

 4

8  

Mùa Chay

(Th. Isidore

giám mục tiến sĩ)

 5

9  

 

Mùa Chay

(Th. Vinh Sơn Feriê, linh mục)

 

 6

10 

Mùa Chay

(Th. Phaolô Tịnh)

 7

11  

 

Ăn Chay - Kiêng Thịt

(Th. Gioan B. Lasan, linh mục

Th. Phêrô Lựu, lm)

 8

12 

Mùa Chay

 

 9

13  

Chúa Nhật Lễ Lá

 

 10

14 

 

Thứ Hai Tuần Thánh

 

 

 11

15  

Thứ Ba Tuần Thánh

(Th. Stanislao,

giám mục tử đạo)

 12

16  

 

Thứ Tư Tuần Thánh

 

 13

17  

Thứ Năm Thánh Chúa Lập Bí Tích Thánh Thể

 14

18  

Ăn Chay - Kiêng Thịt

Thứ Sáu Thánh Tưởng Niệm Chúa Tử Nạn

 15

19  

Thứ Bảy Thánh Vọng Phục Sinh

 16

20  

Đại Lễ Chúa Phục Sinh

 17

21  


Bát Nhật Phục Sinh

 

 18

22  

Bát Nhật Phục Sinh

 19

23  

 

Bát Nhật Phục Sinh

 

 20

24  

 

Bát Nhật Phục Sinh

 

 21

25  

 
Bát Nhật Phục Sinh
(Th. Anselmo, giám mục tiến sĩ)

 22

26 

Bát Nhật Phục Sinh

 23

27  

 

CN 2 Phục Sinh

Lễ Chúa T́nh Thương

 

 

 24

28  


Th. Fidele Sigmaringa, linh mục tử đạo

 

 

 25

29  

Th. Marco, thánh sử

Lễ Kính

 

 26

1  

 

 

 27

2  

(Th. Lôrensô Hưởng)
 

 28

3  

Th. Louis Maria Monfort, lm;

Th. Phêrô Chanel, lmtđ

(Th. Phaolô Khoan, Phêrô Hiếu và

Gioan Thành)

 29

 

Th. Catarina Sienna,

trinh nữ tiến sĩ

Lễ Nhớ

 

 30

5  

 

CN 3 Phục Sinh

 

Kỷ niệm biến cố 1975

Cầu Cho Việt Nam