Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 5, 2017    Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

ĐINH DẬU

Tháng Hoa  Đức Mẹ

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

 

 
 

 1

6/4  

Thánh Giuse Thợ

(Th. Augustino Đông và Gioan Hương, lm) 

 2

7  

Th. Athanasio, gmTs

Lễ Nhớ

(Th. Giuse Lựu)

 

 3

8

Th. Philipphê và

Th. Giacôbê, TĐ

Lễ Kính 

 4

9

 

 5

10  

Thứ Sáu Đầu Tháng

kính Thánh Tâm Chúa

 

 

 6

11

Thứ Bảy Đầu Tháng

kính Trái Tim Đức Mẹ

 

 7

12  

CN 4 Phục Sinh

Lễ Chúa Chiên Lành

 

Ngày Cầu Cho Ơn Gọi

 8

13  

 

 

 

 

 9

14  

(Th. Giuse Hiển)

 10

15  

USA: Th. Damien

de Veuster, linh mục

 

 11

16  

(Th. Matthêu Gẫm)

 12

17  

Th. Nereo và Achilleo, Pancras, tử đạo

 

 13

18

Lễ Đức Mẹ Fatima

Kỷ niệm Fatima 100 Năm

 14

19  

CN 5 Phục Sinh

(Th. Matthew, tông đồ)

 

USA: Mother's Day

 15

20  

USA: Th. Isidoro, Nông Dân

 

 16

21  

 

 
 

 17

22  

 

 18

23  

Th. Gioan I,

Giáo Hoàng tử đạo

 

 19

24  

 

 20

25 

Th. Bernadine Siena, linh mục
 

 21

26  

 

CN 6 Phục Sinh

(Th. Christopher Magallaneo và Các Bạn Tử Đạo)
 

 22

27  

Th. Rita Cascia, ts

(Th. Micae Hy, Lorensô Ngôn)

 23

28  

 

 24

29  


 

 

 

 25

30  

Th. V. Bede, lmTs;
Th. Gregorio VII, gh;
Th. Maria Mađalêna Pazzi, trinh nữ

(Th. Phêrô Vân)

 26

1/5  

Th. Philip Neri, lm

(Lễ Nhớ)

(Th. Gioan Hoan, Matthew Phượng)

 

 27

2  

Th. Augustino Canterbury, giám mục

 

 28

3  

Lễ Chúa Lên Trời

CN 7 Phục Sinh

 

 

 29

4  

USA: Memorial Day

 

 

 30

5  

 

 31

6  


 

Đức Mẹ Đi Thăm Bà Thánh Isave

(Lễ Kính)

 

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Chung: Những Kitô Hữu Ở Phi Châu - Xin cho các Kitô hữu ở Phi Châu, theo gương của Chúa Giêsu từ bi, có thể trở nên ngôn chứng cho sự ḥa giải, công lư và ḥa b́nh.