Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 7, 2018        Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Mậu Tuất

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 1

18  

 

Chúa Nhật 13 Thường Niên

 

(USA: Th. Junipero Sera, lm)

 2

19 

 

 3

20 

Th. Tôma, tông đồ

Lễ Kính

(Th. Philippe Minh, linh mục)

 4

21 

Th. Elizabeth Bồ Đào Nha
(Th. Giuse Uyển)

 

Independence Day

(Hoa Kỳ)

 5

22 

Th. Anton Zaccaria, lm
USA: Th. Elizabeth Bồ Đào Nha

 6

23 

Th. Maria Goretti,

 trinh nữ tử đạo

 

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 7

24

Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ
 

 8

25 

 

Chúa Nhật 14 Thường Niên

 

 

 9

26 

Th. Augustinô Zhao Rong, linh mục

và các bạn Trung Hoa tử đạo

 10

27 

(Th. Phêrô Tự và Antôn Quỳnh)
 

 11

28 

 

Th. Benedicto,

Viện Phụ

Lễ Nhớ

 

 12

29 

(Th. Ignatio Y, Anê Thành và Phêrô Khanh)

 13

1/6 

Th. Henry hoàng đế

Kỷ niệm Đức Mẹ Fatima (1917)

 14

Th. Camilo Lellis, lm
USA: Th. Kateri  Tekakwitha, trinh nữ
Lễ Nhớ

 15

3 

Chúa Nhật 15 Thường Niên

(Th. Bonaventure, gm, tiến sĩ Hội Thánh

Th. Phêrô Tuần và Anrê Thông)

 16

Đức Mẹ Núi Carmêlô

 

 17

 

 

 

 18

USA: Th. Camilo Lellis, lm
(Th. Đaminh Đạt)

 19

 

 

 20

Th. Apollinario

giám mục tử đạo

(Th. Giuse An, gm)

 21

Th. Lôrensô Brindisi, lmTs

 22

10 

Chúa Nhật 16 Thường Niên

(Th. Maria Mađalena)

 

 23

11

 

 24

12 

Th. Sharbel Markluf, linh mục

(Th. Giuse Hiển)

 25

13 

Th. Giacôbê, tông đồ

Lễ Kính

 26

14 

Th. Gioan Kim và

Th. Anna

Song thân Đức Maria

Lễ Nhớ

(Cp. Anrê Phú Yên)

 27

15 

 

 28

16 

(Th. Giuse Xuyên, gm)

 29

17 

Chúa Nhật 17 Thường Niên

(Th. Martha)

 

 30

18

Th. Phêrô Kim Ngôn, gmTs

 

 31

19 

Th. Ignatio Loyola, lm

Lễ Nhớ

(Th. Phêrô Qúy, lm

và Emmanuel Phụng)

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Phúc Âm Hóa: Các linh mục trong sứ mạng mục vụ.

Xin cho các linh mục t́m thấy sự trợ giúp và an ủi trong thân mật với Chúa và t́nh thân giữa anh em linh mục khi cảm thấy mệt mỏi và cô đơn trong việc mục vụ.