Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 7, 2017        Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

ĐINH DẬU

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 

 1

8/6

USA: Th. Junipero Sera, lm

 

Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ

 

 2

9  

 

Chúa Nhật 13 Thường Niên

 

 

 3

10 

Th. Tôma, tông đồ

Lễ Kính

(Th. Philippe Minh, linh mục)

 4

11 

Th. Elizabeth Bồ Đào Nha
(Th. Giuse Uyển)

 

Independence Day

(Hoa Kỳ)

 5

12 

Th. Anton Zaccaria, lm
USA: Th. Elizabeth Bồ Đào Nha

 6

13 

Th. Maria Goretti,

 trinh nữ tử đạo

 

 7

14 

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 

 8

15

 

 9

16 

 

Chúa Nhật 14 Thường Niên

 

(Th. Augustinô Zhao Rong, linh mục

và Các Bạn Tử Đạo)

 10

17 

(Th. Phêrô Tự và Antôn Quỳnh)
 

 11

18 

Th. Benedicto,

Viện Phụ

Lễ Nhớ

 12

19 

 

(Th. Ignatio Y, Anê Thành và Phêrô Khanh)

 

 13

20 

Th. Henry hoàng đế

Kỷ niệm Fatima 100 Năm

 14

21 

USA: Th. Kateri  Tekakwitha, trinh nữ
Lễ Nhớ

 

 15

22 

Th. Bonaventure, gm, tiến sĩ Hội Thánh

Lễ Nhớ

 

(Th. Phêrô Tuần và Anrê Thông)

 16

23 

Chúa Nhật 15 Thường Niên

(Đức Mẹ Núi Carmêlô)

 17

24 

 

 18

25 

 

USA: Th. Camilo Lellis, lm
(Th. Đaminh Đạo)

 

 19

26 

 

 20

27 

 

Th. Apollinario

giám mục tử đạo

(Th. Giuse An, gm)

 

 21

28 

Th. Lôrensô Brindisi, lmTs

 22

29 

Th. Maria Mađalena

(Lễ Nhớ)

 23

1/6 

Chúa Nhật 16 Thường Niên

 

 24

2

Th. Sharbel Markluf, linh mục

(Th. Giuse Hiển, op)

 25

Th. Giacôbê, tông đồ

Lễ Kính

 

 26

Th. Gioan Kim và

Th. Anna

Song thân Đức Maria

Lễ Nhớ

(Cp. Anrê Phú Yên)

 27

 

 

 28

(Th. Giuse Xuyên, gm)

 29

Th. Martha

Lễ Nhớ

 30

8 

Chúa Nhật 17 Thường Niên

(Th. Phêrô Kim Ngôn, gmTs)

 31

9

Th. Ignatio Loyola, lm

Lễ Nhớ

(Th. Phêrô Qúy, lm

và Emmanuel Phụng)

Ư Chỉ Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Chung: Kitô Hữu Sao Nhăng - Xin cho những anh chị em chúng ta đă sao lăng đức tin t́m lại được khuôn mặt Chúa giầu ḷng thương xót và vẻ đẹp của đời sống Kitô hữu, nhờ lời chúng ta cầu nguyện và làm chứng cho Tin Mừng