Liên Lạc Các Cha

Lược sử cộng đoàn VN

Giờ phụng vụ & mục vụ

Bản tin cộng đoàn

Lịch công giáo

Hội đồng mục vụ

Giáo lư - Việt ngữ

Liên lạc các cha

Đơn xin gia nhập cộng đoàn

H́nh ảnh sinh hoạt

Video sinh hoạt cộng đoàn

Phim công giáo

Nhạc thánh ca

Nghe bài giảng - suy niệm

Audio các thánh tử đạo VN

Bài suy niệm

Hiểu đạo và sống đạo

Chuyện đạo

Các kinh thường đọc

40 câu hỏi về Thánh Lễ

Sức khoẻ & đời sống

H́nh thiên nhiên/nghệ thuật

Chuyện vui

Trang mạng nối kết

 
 

 

Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đ́nh Hoàng

(651) 645-9179 (office)

(651) 757-6762 (emergency)

 

 

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104

 

 

Cha xứ Hilary Nguyễn Hải Khánh, CMC
(612) 200-8267

 

Cha Phó Xứ

Fr. Augustine M. Trương Trường Kỳ, CMC (612) 522-1065

 

 

 

Church of St. Anne - St. Joseph Hiển
2627 Queen Avenue North
Minneapolis, MN 55411

 

Cha Giuse Vũ Xuân Minh

(651) 228-9002

 

 

Church of Saint Adalbert
265 Charles Ave.
St. Paul, MN  55103

 

 

Cha Paul Nguyễn Thành, CSsR
nguyendt@mystals.org.

 

St. Alphonsus Church
7025 Halifax Avenue N.
Brooklyn Center, MN 55429

 

 

Cha Giuse M. Vương Thiện Quốc
 

 

Church of St. Boniface

4025 Main Street

St. Bonifacius, MN 55375

 

 

 

 

 

 

                                      Church of Saint Columba
                                      1327 Lafond Avenue
                                      St. Paul, MN 55104
                                      Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170