Sống Đẹp Lng Cha

Suy Niệm Lễ Cha Gisu Chịu Php Rửa

 

Lc đ l vo khoảng năm 30 (Luca 3, 23), Thnh Gioan Tẩy Giả đang ban Php Rửa thống hối tại sng Giodan (Gioan 1,28) (chỗ gọi l Btania pha đng sng Giodan; nơi ny khc với lng Btania l qu hương của ba chị em Matta, Maria va Ladar). Thnh Gioan ku gọi mọi người đến chịu Php Rửa để tỏ dấu ăn năn tội lỗi v sửa lại cuộc sống, đn chờ Cha Cứu Thế đến. Cha Gisu cũng đến nhận Php Rửa của Thnh Gioan. Dịp ny, Ngi được Đức Cha Cha chnh thức giới thiệu Ngi l Đấng 'Thin Sai' v Cha Thnh Thần xuống trn ngập trn Ngi. Từ nay Cha Gisu từ bỏ cuộc sống 30 năm ẩn dật ở Nagiaret để bắt đầu cuộc sống cng khai ra đi rao giảng.
 
Php Rửa Thnh Gioan ban chỉ l một 'php rửa bằng nước' để tỏ lng sm hối tội lỗi. Cn B Tch Rửa tội l một trong bảy php B Tch, l 'php Rửa Tội trong Cha Thnh Thần v lửa!' (Matthu 3, 11). Khi chng ta chịu Php Rửa Tội l chng ta được tha tội nguyn tổ (tội tổ tng truyền) v cc tội ring chng ta đ phạm (khi chng ta chịu vo tuổi đ khn lớn).  Lc đ chng ta được 'chết đi với Cha Kit, từ bỏ đời sống tội lỗi v sống lại thật với Cha Kit, trở nn trong sạch xứng đng l con Cha, v chnh thức gia nhập gia đnh Gio Hội Cha, bắt đầu một cuộc sống mới trong Cha Thnh Thần, trở nn một chi thể trong Thn Thể Mầu Nhiệm của Cha Kit v cng gp phần vo việc lm tăng trưởng gia đnh Gio Hội qua cuộc sống lm chứng cho Cha" (Theo Sch Gio L).  V thế, B Tch Rửa Tội khởi đầu cuộc sống Kit hữu (B Tch khai tm), chỉ sau khi chịu php Rửa Tội, chng ta mới được chịu cc php B Tch khc. B Tch Rửa Tội ghi dấu thing ling vo linh hồn chng ta, khng bao giờ mất, nn chỉ được chịu một lần (cũng như B Tch Thm Sức v B Tch Truyền Chức Thnh).
 
Mừng Lễ Cha Gisu Chịu Php Rửa l dịp để mọi người chng ta nhớ lại php Rửa tội chng ta đ được lnh nhận, để tạ ơn Cha v cầu xin cho mọi người chng ta lun cố gắng sống xứng đng con ci Cha trong gia đnh Gio Hội v lun sống lm chứng cho Cha trong mọi hon cảnh của cuộc sống hng ngy.

 

Chng ta nn nhớ: vo cuối nghi thức Rửa Tội, vị chủ sự trao cho người vừa được rửa tội Tấm o Trắng (tượng trưng tm hồn trong sạch qua B Tch Rửa Tội) v Cy Nến chy sng đốt từ ngọn lửa của Cy Nến Phục Sinh (tượng trưng nh Sng Cha Kit). Khi trao Tấm o Trắng, vị chủ sự ni: "Con đ trở nn một tạo vật mới v đ mặc lấy Cha Kit. Vậy con hy lnh nhận o trắng ny, con hy mang lấy v gn giữ n tinh tuyền cho đến ngy ra trước ta Cha Gisu Kit, Cha chng ta, để được sống mun đời."  Khi trao Cy Nến Sng, vị chủ sự ni với chng ta: "Con đ trở nn nh sng Cha Kit, con hy lun lun sống như con ci Sự Sng, để được bền vững trong Đức Tin. Khi Cha Kit ngự đến, con sẽ xứng đng ra nghnh đn Người cng với ton thể cc Thnh trn trời."
 
Trong nghi thức rửa tội trẻ em, vị chủ sự trao o trắng v ni: "Con đ trở nn một tạo vật mới, v đ mặc lấy Cha Kit, chiếc o ny l dấu chỉ tước vị của con. Nhờ lời chỉ bảo v gương lnh của thn nhn gip đỡ, con hy mang n tinh tuyền mi cho đến ci trường sinh."  V khi trao Nến Sng (qua cha mẹ đỡ đầu), vị chủ sự ni : Anh chị em thn mến, l những bậc lm cha mẹ v cha mẹ đỡ đầu, nh sng ny được trao ph cho anh chị em chăm sc, tức l lo lắng cho những em được Cha Kt soi sng, lun sống như con ci sự sng v bền vững trong Đức Tin. Nhờ đ, khi Cha đến, cc em sẽ được ra nghnh đn Người với ton thể cc Thnh trn trời." Điều ny nhắc nhở trọng trch của cc bậc cha mẹ trong việc gio dục đức tin cho con ci khi cc em lớn ln; đồng thời cũng nhắc nhở trch nhiệm của cc cha mẹ đỡ đầu.  Thật l một vinh dự khi được mời lm cha mẹ đỡ đầu, nhưng đ cũng l một trọng trch m cha mẹ đỡ đầu phải lo chu ton trước mặt Cha.  Chng ta phải thức bổn phận ny khi chng ta được mời  để đỡ đầu cho cc tn tng hay cc em nhỏ khi lnh nhận B Tch Rửa Tội.
 
Kết thc B Tch rửa Tội, trước khi lnh nhận php lnh, chng ta cng nhau đọc Kinh Lạy Cha, để nhắc nhở chng ta, qua B Tch rửa Tội, chng ta được vinh dự c Cha l Cha, v chng ta đều l anh em với nhau trong gia đnh Gio Hội. Xin cho chng ta lun hết lng phụng sự Cha v yu thương lẫn nhau để cng nhau loan truyền cho mọi người nhận biết Cha l Cha, v chung tay xy dựng tnh yu thương trong gia đnh nhn loại.

 

Linh Mục Anphong Trần Đức Phương

 

* * * * * *   * * * * * *