Home       Ca Nguyện       Đức Mẹ       Giáng Sinh       Mùa Chay       Các Bài Hát       Đám Cưới

 

                         

Bên Máng Cỏ

 

                          Tŕnh bày: Thu Hiền

                          Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy

                          Download nhạc

                          Lời bài hát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Church of St. Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170