Home       Ca Nguyện       Đức Mẹ       Giáng Sinh       Mùa Chay       Các Bài Hát       Đám Cưới

 

                         

Cùng Đi Belem (Ḱa Trông)

 

                    Tŕnh bày: Tường Lan

                    Sáng tác: Lm. Hoài Đức - Trần Vĩnh Phước

                    Download nhạc

                    Lời bài hát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Church of St. Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170