Home       Ca Nguyện       Đức Mẹ       Giáng Sinh       Mùa Chay       Các Bài Hát       Đám Cưới

 

                         

Ḱa Trông

 

                           Tŕnh bày: Thu Hiền

                           Sáng tác: Hoài Đức - Vĩnh Phước

                           Download nhạc

                           Lời bài hát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Church of St. Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170