Lược sử cộng đoàn VN

Giờ phụng vụ & mục vụ

Bản tin Chúa Nhật

Lịch công giáo

Hội đồng mục vụ

Giáo lư - Việt ngữ

Liên lạc các cha

Đơn xin gia nhập cộng đoàn

H́nh ảnh sinh hoạt

Video sinh hoạt cộng đoàn

Phim công giáo

Nhạc thánh ca

Nghe bài giảng - suy niệm

Audio các thánh tử đạo VN

Bài suy niệm

Hiểu đạo và sống đạo

Chuyện đạo

Các kinh thường đọc

40 câu hỏi về Thánh Lễ

Sức khoẻ & đời sống

H́nh thiên nhiên & nghệ thuật

Chuyện vui

Trang mạng nối kết

 

 

  Hội Thảo ĐHTM 2019: Tôi chọn Chúa v́ Chúa đă chọn tôi (Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS)
  Hội Thảo ĐHTM 2019: Sống Với Nỗi Đau (Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS)
  Hội Thảo ĐHTM 2019: Giấc Mộng Xa Quê: Con và Chúa! (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội Thảo ĐHTM 2018: Can đảm: nhân tố anh hùng tử đạo (Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS)
  Hội Thảo ĐHTM 2018: Trung thành: thước đo thành quả đức tin (Lm. Nguyễn Khắc Hy)
  Hội Thảo ĐHTM 2018: Đức Kitô sống trong tôi: chứng nhân hôm nay (cha Hy)
  Hội Thảo ĐHTM 2017: Cải thiện đời sống (Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS)
  Hội Thảo ĐHTM 2017: Siêng năng cầu nguyện (Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS)
  Hội Thảo ĐHTM 2017: T́nh yêu lên ngôi: Trái tim Mẹ sẽ thắng (Lm. Nguyễn Khắc Hy)
  Hội Thảo ĐHTM 2017: Hăy kính sợ Đức Chúa (Lm. Phạm Tĩnh, SDD)
  Hội Thảo ĐHTM 2017: Hăy thảo kính cha mẹ (Lm. Phạm Tĩnh, SDD)
  Hội Thảo ĐHTM 2017: Hăy lo cho cuộc sống mai hậu (Lm. Phạm Tĩnh, SDD)
  Hội Thảo ĐHTM 2016 (cha Hy): Tha Thứ: Kết Quả Của Ḷng Thương Xót (1)
  Hội Thảo ĐHTM 2016 (cha Hy): Nhẫn Nhịn: Bằng Chứng Của Ḷng Thương Xót (2)
  Hội Thảo ĐHTM 2016 (cha Hy): Dấn Thân: Hành Động Của Ḷng Thương Xót (3)
  Hội Thảo ĐHTM 2016 (cha Tĩnh): Những vấn nạn liên quan đến ḷng thương xót (1)
  Hội Thảo ĐHTM 2016 (cha Tĩnh): Những Công Việc Của Ḷng Thương Xót (2)
  Hội Thảo ĐHTM 2015: Đáng sợ thật (Lm. Vũ Thế Toàn)
  Hội Thảo ĐHTM 2015: 40 Năm Tại Xứ Người, Chúng Ta Được Ǵ Và Mất Ǵ? (1)
  Hội Thảo ĐHTM 2015: Tại Sao Mất (Lm. Ansgar Phạm Tĩnh, SDD)  (2)
  Hội Thảo ĐHTM 2015: Phải Làm Ǵ Để Đừng Bị Mất Nữa (Lm. Ansgar Phạm Tĩnh, SDD)
  Hội Thảo ĐHTM 2015: Có Chúa cùng tôi, tội sợ chi ai? (Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS)
  Hội Thảo ĐHTM 2015: Tất cả là hồng ân (Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS)
  Hội Thảo ĐHTM 2014: Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta? (Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS)
  Hội Thảo ĐHTM 2014: Đây là xương bởi xương tôi (Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS)
  Giảng tĩnh tâm mùa chay (phần 1 A) (Cha Tiến Lộc - Ḍng Chúa Cứu Thế Việt Nam)
  Giảng tĩnh tâm mùa chay (phần 1 B) (Cha Tiến Lộc - Ḍng Chúa Cứu Thế Việt Nam)
  Giảng tĩnh tâm mùa chay (phần 2 A) (Cha Tiến Lộc - Ḍng Chúa Cứu Thế Việt Nam)
  Giảng tĩnh tâm mùa chay (phần 2 B) (Cha Tiến Lộc - Ḍng Chúa Cứu Thế Việt Nam)
  Hội thảo ĐHTM 2013: Hơi thở của linh hồn (Lm. Nguyễn Thiết Thắng, OSB)
  Hội thảo ĐHTM 2013: Linh dược Chúa ban (Lm. Nguyễn Thiết Thắng, OSB)
  Hội thảo ĐHTM 2013: Quà Tặng và Người Trao (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo ĐHTM 2013: Đức Tin và Sự Sống Đời Sau (Lm. Nguyễn Khắc Hy)
  Hội thảo ĐHTM 2013: Đức Tin và Đời Sống (Lm. Nguyễn Khắc Hy) (YouTube)
  Hội thảo ĐHTM 2012: Thiên Chúa đă chết rồi (Lm. Matthêu Nguyễn Khắc Hy, SS)
  Hội thảo ĐHTM 2012: Bỏ ngài con biết theo ai? (Lm. Matthêu Nguyễn Khắc Hy, SS)
  Hội Thảo ĐHTM 2012:  Linh đạo Phụng Vụ  (Lm. Nguyễn Thiết Thắng, OSB)
  Hội Thảo ĐHTM 2012: Tràng chuỗi Mân Côi (Lm. Nguyễn Thiết Thắng, OSB)
 

Hội Thảo ĐHTM 2011: Tám mối phúc thật (Lm. Vũ Thế Toàn SJ và Bà Nguyễn Thu Hồng)

  Luân lư tự nhiên - phần 1 (GM. Tri Bửu Thiên)
  Luân lư tự nhiên - phần 2 (GM. Tri Bửu Thiên)
  Luân lư tự nhiên - phần 3 (GM. Tri Bửu Thiên)
  Luân lư tự nhiên - phần 4 (GM. Tri Bửu Thiên)
  Luân lư tự nhiên - phần 5 (GM. Tri Bửu Thiên)
  Luân lư hoàn cảnh - phần 1 (GM. Tri Bửu Thiên)
  Luân lư hoàn cảnh - phần 2 (GM. Tri Bửu Thiên)
  Luân lư hoàn cảnh - phần 3 (GM. Tri Bửu Thiên)
  Luân lư hoàn cảnh - phần 4 (GM. Tri Bửu Thiên)
  Hội thảo thăng tiến cuộc sống 2: "Những nước mắt chảy xuôi - 1" (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo thăng tiến cuộc sống 2: "Những nước mắt chảy xuôi - 2" (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo thăng tiến cuộc sống 2: "Những nước mắt chảy xuôi - 3" (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo thăng tiến cuộc sống 2: "Những nước mắt chảy xuôi - 4" (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo thăng tiến cuộc sống 3: "Làm sao con biết - 1" (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo thăng tiến cuộc sống 3: "Làm sao con biết - 2" (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo thăng tiến cuộc sống 3: "Làm sao con biết - 3" (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo thăng tiến cuộc sống 3: "Làm sao con biết - 4" (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Bài giảng Chúa nhật Lễ Lá (Cha Tiến Lộc - Ḍng Chúa Cứu Thế Việt Nam)
 

Giải đáp thắc mắc ngày Hội thảo thăng tiến hôn nhân (Lm. Vũ Thế Toàn SJ)

 

Hội thảo thăng tiến hôn nhân: "Khổ Thật" - phần 1 (Lm. Vũ Thế Toàn SJ)

 

Hội thảo thăng tiến hôn nhân: "Khổ Thật" - phần 2 (Lm. Vũ Thế Toàn SJ)

 

Hội thảo thăng tiến hôn nhân: "Khổ Thật" - phần 3 (Lm. Vũ Thế Toàn SJ)

 

Hội thảo thăng tiến hôn nhân: "Khổ Thật" - phần 4 (Lm. Vũ Thế Toàn SJ)

 

Hôi thảo thăng tiến hôn nhân: "Khổ Thật" - phần 5 (Lm. Vũ Thế Toàn SJ)

 

Hội thảo giới trẻ: "Sướng Thật" - phần 1 (Lm. Vũ Thế Toàn SJ)

 

Hội thảo giới trẻ: "Sướng Thật" - phần 2 (Lm. Vũ Thế Toàn SJ)

 

Hội thảo giới trẻ: "Sướng Thật" - phần 3 (Lm. Vũ Thế Toàn SJ)

  Hội thảo giới trẻ: "Sướng Thật" - phần 4 (Lm. Vũ Thế Toàn SJ)
  Hội thảo SĐ "Thánh lễ nguồn mạch mọi ân sủng - phần 1 (Lm. Nguyễn Thiết Thắng, OSB)
  Hội thảo SĐ "Thánh lễ nguồn mạch mọi ân sủng - phần 2 (Lm. Nguyễn Thiết Thắng, OSB)
  Hội thảo SĐ "Thánh lễ nguồn mạch mọi ân sủng - phần 3 (Lm. Nguyễn Thiết Thắng, OSB)
  Hội thảo SĐ "Thánh lễ nguồn mạch mọi ân sủng - phần 4 (Lm. Nguyễn Thiết Thắng, OSB)
  Hội thảo ĐHTM 2008: Lời thầm chợt nhớ (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo ĐHTM 2008: Niềm hy vọng của cha (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo ĐHTM 2008: T́nh trong nghĩa ngoài (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo giới trẻ ĐHTM 2006: "Chuyện 2 ông 1 bà" - phần 1 (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo giới trẻ ĐHTM 2006: "Chuyện 2 ông 1 bà" - phần 2 (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo giởi trẻ ĐHTM "Đong đưa trên ngọn sung xanh" - phần 1 (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo giởi trẻ ĐHTM "Đong đưa trên ngọn sung xanh" - phần 2 (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo giởi trẻ ĐHTM "Đong đưa trên ngọn sung xanh" - phần 3 (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)

 

Dấu chân phiêu bạt (tĩnh tâm mùa chay) (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
     

 

 

 

 

 

                                      Church of Saint Columba
                                      1327 Lafond Avenue
                                      St. Paul, MN 55104
                                      Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170