Bài Giảng và Suy Niệm

 

Bác Ái Thứ Tha Cứu Linh Hồn Luyện Ngục

Câu Chuyện: "Bà Bá Tước và Linh Hồn Luyện Ngục"

(CD Cầu Cho Chúng Tôi)

 

 

 

* * * * *   * * * * *