Chân Dung và Cây Viết Ch́

(Chuyện kể về Mẹ Têrêsa)

Tác Giả: Lm. Nguyễn Tầm Thường

 

 

 

* * * * *   * * * * *