Đẹp Như Hy Vọng

(Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

 

 

 

* * * * *   * * * * *