Bài Giảng và Suy Niệm

 

Thiên Chúa Là Ai ?

Tĩnh Tâm Mùa Chay: Sống Đạo Hôm Nay

(Giảng thuyết: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm)

 

 

* * * * *   * * * * *