10 Điều Răn của Cha

(Đức Hồng Y Phanxic Xavi Nguyễn Văn Thuận)

 

 

 

* * * * *   * * * * *