Tứ Chung

Bài giảng: Lm. Giuse Trịnh Đức Ḥa, DCCT

 

CD 1 - Sự Chết

 

 

 

* * * * *   * * * * *