Tứ Chung

Bài giảng: Lm. Giuse Trịnh Đức Ḥa, DCCT

 

CD 3 - Hỏa Ngục

 

 

Hỏa ngục là sự chọn lựa cắt ĺa vĩnh viễn khỏi t́nh hiệp thông yêu thương và nguồn sống sung măn của Thiên Chúa. Nếu con người có bất cứ một chọn lựa nào khác ngoài Thiên Chúa hay ngoài đường lối Thiên Chúa đều có nguy cơ đẩy linh hồn ra khỏi quỹ đạo chân chính mà sa vào ṿng kềm tỏa của bóng tối và sự dữ.

 

 

* * * * *   * * * * *