Dấu Chân Phiêu Bạt

(Tĩnh Tâm Mùa Chay)

Giảng thuyết: Lm. Vũ Thế Toàn, SJ

 

Xin đợi một chút để tải phim, và đợi màn ảnh xuất hiện.

 

Mục Lục Video Bài Giảng & Suy Niệm

 

* * * * *   * * * * *