Đong Đưa Trên Ngọn Sung Xanh (phần 1)

Hội Thảo Ngày Thánh Mẫu

Lm. Vũ Thế Toàn, SJ

 

Xin đợi trong giây lát để tải phim.

 
 

Đong đưa trên ngọn sung xanh (phần 1)

 

Đong đưa trên ngọn sung xanh (phần 2)

 

Đong đưa trên ngọn sung xanh (phần 3)

 

 

* * * * *   * * * * *