Bài Suy Niệm

 

Hai Cha Con và Con Lừa

 

Một trong những dụ ngôn mà người Mỹ thường kể cho con cái nghe đó là câu chuyện: "Hai cha con và con lừa".

Có hai cha con dắt con lừa ra chợ bán, cha ngồi lên lưng lừa, con đi bộ theo sau. Người bên đường thấy thế liền nói: "Cha ǵ mà không biết thương con, để cho con ḿnh phải đi bộ". Nghe vậy người cha liền nhảy xuống lưng lừa nhường cho con cỡi lừa.

 

Đi môt lát hai cha con lại nghe người hai bên đường chỉ trích: "Đồ con bất hiếu ngồi ung dung trên lưng lừa trong khi cha lại đi bộ". Nghe như vậy hai cha con mới bảo nhau: "Chỉ c̣n một cách để cho thiên hạ khỏi nói, là hai ta cùng cỡi lừa". Thế là hai cha con cùng leo lên lưng lừa.

Nhưng đi được một đoạn họ lại nghe một lời phê b́nh khác: "Thật là đồ vô nhân đạo, làm sao con lừa có thể chịu đựng được sức nặng như thế". Nghe thấy thế hai cha con lại nhảy xuống khỏi lưng lừa.

 

Lần này lại có người khác phê b́nh: "Đồ dại dột có lừa mà không dám cỡi lại phải đi bộ". Hai cha con không biết nghĩ sao đành phải nai lưng khiêng con lừa đến chợ.

 

Ư Nghĩa:

Đôi khi chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất nhiều v́ những lời khen chê của thiên hạ. Dĩ nhiên chúng ta cần phải biết lắng nghe những ư kiến xây dựng của những người có thiện chí muốn giúp đỡ chúng ta. Tuy nhiên chúng ta không nên để ḿnh bị rung động bởi những lời dèm pha thiếu nền tảng của người khác.

 

Bạn không bao giờ làm vừa ḷng mọi người. Bạn không nên thử. Bạn biết bạn phải làm ǵ không? Hăy đặt cuộc sống của bạn trong bàn tay của Chúa. Bạn nên làm những ǵ làm vui ḷng Thiên Chúa.

 

(Sưu tầm)

 

* * * * *   * * * * *