Luật Trên Hết Là Luật Bác Ái

"Ngày sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” (Mc 3,4)

Suy niệm: Vào thế kỷ thứ II trước công nguyên, người Hy Lạp cai trị nước Do Thái; vua Antiôkhô Êpiphan theo đuổi chính sách Hy Lạp hoá dân bị trị, do đó du nhập lối sống trụy lạc và thờ ngẫu tượng vào xă hội Do Thái. Ông gặp sự chống đối mănh liệt của những người Do Thái trung thành với lề luật và giao ước mà Giavê đă kư kết với cha ông họ.

Những người Do Thái nhiệt thành này đă h́nh thành nhóm Hasiđim - nghĩa là những người đạo đức - là tiền thân của nhóm Biệt phái vào thời Chúa Giêsu; gọi thế v́ họ có một lối sống hết sức khác biệt: rất thông thạo Thánh Kinh và giữ luật hết sức tỉ mỉ. Họ đă khởi đầu với những ư hướng rất tốt đẹp, nhưng tiếc thay họ đă đi quá xa: giữ luật cách cứng nhắc đến nỗi v́ thế mà đang tâm không giúp đỡ anh chị em trong những cơn bệnh hoạn tật nguyền!

Mời Bạn: Ngày Chúa Nhật, chúng ta nghỉ ngơi nhưng không phải để "sa đà", "xả láng" trong đủ mọi thứ vui chơi giải trí. Trái lại chúng ta được mời gọi thánh hoá ngày Chúa Nhật theo ư Chúa muốn qua việc tham dự thánh lễ cách trọn vẹn, sốt sắng, dành th́ giờ để chia sẻ t́nh bác ái với anh chị em đang sống chung quanh ḿnh.

Chia sẻ: Bạn đang tham gia công tác tông đồ nào trong ngày Chúa Nhật?

Sống Lời Chúa: Rủ một người bạn cùng đi tham dự thánh lễ hoặc cùng tham gia một hoạt động tông đồ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, suốt tuần lễ con lam lũ với bao lo toan của cuộc sống, xin cho con biết thánh hóa ngày Chúa nhật bằng việc thờ phượng Chúa và sống trọn đức ái để làm cho t́nh yêu Chúa luôn sống trong anh chị em con.

(Sưu tầm)

 

* * * * *   * * * * *