Bài Suy Niệm

 

Nhận Định Về Tấm Ḷng Phụng Vụ

Một Giáo sĩ kia trong một bài chia sẻ, đă đề cập đến việc nhận định một người phục vụ Chúa có hết ḷng, và có thực tâm hay không như sau:

1- Không nên hỏi rằng: "Ông ấy có bao nhiêu bằng cấp?" Nhưng hăy hỏi rằng: "Ông ấy đă áp dụng bao nhiêu kiến thức và đạo đức thánh thiện của ḿnh để phục vụ Thiên Chúa và các tâm hồn?"

2- Không nên hỏi rằng: "Ông ấy đă từng giữ chức vụ nào?" Nhưng hăy hỏi rằng: "Ông ấy có hoà ḿnh với mọi thành phần không phân biệt giầu nghèo, để gần gũi với họ và con chiên, để sẵn sàng nói những lời êm dịu, yêu ủi, khuyên lơn, giúp người khác vơi đi những giọt sầu, và đem lại niềm vui cho những tâm hồn đau khổ?"

3- Không nên hỏi rằng: "Ông ấy thuộc về Cộng Đoàn, Giáo xứ nào? Đạo lư thế nào?" Nhưng hăy hỏi rằng "Ông ấy có thật sự sống theo gương Chúa Giêsu trong tư tưởng lời nói việc làm như cứu giúp kẻ cùng khốn, đói rét, ốm đau về thể xác lẫn tâm hồn đang sống vất vả ở chung quanh ḿnh, và mời gọi họ đến với Chúa không?"

4- Không nên hỏi rằng: "Ông ấy có nổi tiếng không?" Nhưng hăy hỏi rằng: "Có bao nhiêu người thương tiếc khi ông ấy qua đời?"

5- Không nên hỏi rằng: "Ông ấy đă chết như thế nào?" Nhưng hăy hỏi rằng: "Lúc đương thời, ông ấy đă sống như thế nào?"

6- Không nên hỏi rằng: "Ông ấy đă tích lũy được những ǵ?" Nhưng hăy hỏi rằng: "Ông ấy đă làm cho tha nhân được những ǵ?"

Tóm lại, thước đo giá trị của một người phục vụ Chúa không phải ở chỗ gia tộc người ấy bề thế, có tài năng hoạt bát, giảng hay, nói khéo… Nhưng ở tấm ḷng họ có khiêm tốn, dâng trọn ḿnh phục vụ cho Chúa và cứu các linh hồn không?! Lời Chúa dạy: "Đừng xét theo h́nh dáng của nó…v́ Ta đă gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nh́n theo kiểu người phàm, người phàm chỉ thấy điều mắt thấy c̣n Đức Chúa th́ thấy tận đáy ḷng. (1 Sam 16, 7)

(Phó tế GB. Nguyễn Văn Định)

 

* * * * *   * * * * *