Những Vết Đinh

Có một cậu thanh niên trẻ tuổi tính t́nh rất nóng nảy. Một hôm, cha đưa cho cậu một túi đinh rồi nói rằng: "Mỗi khi con nổi nóng với ai đó th́ hăy mang một chiếc đinh ra hàng rào sau nhà và đóng lên đó".

Ngày đầu tiên, cậu đă đóng tất cả 20 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu thanh niên này đă bắt đầu biết kiềm chế cơn giận dữ của ḿnh, v́ vậy mà số lượng đinh đóng lên hàng rào cũng ngày càng ít đi. 

Cậu nhận ra rằng, việc kiềm chế cơn nóng giận có khi c̣n dễ dàng hơn là việc đóng đinh lên hàng rào kia. Cho đến một ngày, cậu thanh niên đă không c̣n nổi giận thêm một lần nào nữa.

Lúc này người cha đến nói với cậu: "Nếu trong một ngày con không nổi giận với ai th́ hăy nhổ một cây đinh ở hàng rào ra."

Ngày này qua ngày khác, cậu thanh niên đều không c̣n nổi giận với ai và cây đinh cũng được gỡ bỏ xuống hằng ngày. Cuối cùng, cậu thanh niên vui mừng báo với cha cậu rằng, đă không c̣n một cây đinh nào trên hàng rào nữa.

Người cha đi cùng cậu tới hàng rào và nói: "Con làm tốt lắm! Nhưng con hăy nh́n xem, mỗi chiếc đinh con rút ra đều để lại một cái lỗ thật sâu và hàng rào đă không c̣n được như lúc ban đầu nữa! Những lỗ sâu kia cũng giống như vết thương mà lời nói của người lúc giận dữ để lại trong ḷng người khác. Cho dù con có nói bao nhiêu lời xin lỗi đi nữa, th́ vết thương kia vẫn vĩnh viễn tồn tại.”

(Sưu tầm)

 

* * * * *   * * * * *