Bài Suy Niệm

 

Những Ư Nguyện Cuối Cùng Của Ngài Alexander Đại Đế

 

Đây là một đề tài rất dản dị nhưng rất quư mà ít người nghĩ đến.

Mỗi ngày chúng ta chỉ có 24 giờ để sống, mỗi ngày trôi qua cuộc đời chúng ta ngắn đi 24 giờ đồng hồ. Cho dù có sợ chết chúng ta cũng không qua khỏi cái quy luật tự nhiên của Tạo Hóa (Sinh Lăo Bệnh Tử) ...

Vậy chúng ta phải làm ǵ với những th́ giờ c̣n lại trên thế gian này ?

Những ư nguyện cuối cùng của ngài Alexander Đại Đế khi sắp chết.

Ngài Alexander Đại Đế cho triệu tập các quan trong triều đ́nh đến để truyền đạt ba ư nguyện cuối cùng của ḿnh. Ngài phán rằng:

1 - Quan tài của ngài phải được khiêng đi bởi chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất của thời đó.

2 - Tất cả các báu vật của ngài (vàng, bạc, châu báu, ...) phải được rải dọc theo con đường dẫn đến ngôi mộ của ngài, và

3 - Đôi bàn tay của ngài phải được để lắc lư, đong đưa trên không, tḥ ra khỏi quan tài để cho mọi người đều thấy.

Một vị cận thần của ngài, rất đổi ngạc nhiên về những điều yêu cầu kỳ lạ này, và đă hỏi ngài Alexander lư do tại sao ngài lại muốn như thế.

Ngài Alexander đă giải thích như sau:

1 - Ta muốn chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất phải khiêng quan tài của ta để cho mọi người thấy rằng một khi phải đối mặt với cái chết, th́ chính họ (là những người tài giỏi nhất) cũng không có tài nào để cứu chữa.

2 - Ta muốn châu báu của ta được vung văi trên mặt đất để cho mọi người thấy rằng của cải, tài sản mà ta gom góp được ở trên thế gian này, sẽ măi măi ở lại trên thế gian này (một khi ta nhắm mắt xuôi tay từ giă cỏi đời).

3 - Ta muốn bàn tay của ta đong đưa trên không, để cho mọi người thấy rằng chúng ta đến với thế giới này với hai bàn tay trắng và khi rời khỏi thế giới này chúng ta cũng chỉ có hai bàn tay trắng.

Đến cuối cuộc đời, chúng ta sẽ nghiệm ra rằng, kho tàng quư giá nhất trên cuộc đời này là T̀NH YÊU THƯƠNG

 

(Mộng Huyền)

 

* * * * *   * * * * *