Bài Suy Niệm

 

Nông Trại Koinonia

Clarence Jordan (1912 – 1969) có hai bằng tiến sĩ, một về nông nghiệp và một về Kinh Thánh.  Ông là người có nhiều tài năng và kiến thức sâu rộng, ông có thể kiếm tiền và t́m một địa vị trong xă hội một cách dễ dàng, tuy nhiên ông đă chọn phục vụ người nghèo.

Vào thập niên 1940, Clarence Jordan thành lập nông trại Koinonia tại Americus, Georgia.  Trong nông trại này, nhiều nông dân da trắng lẫn da màu đều được tạo công ăn việc làm và đều được ông phục vụ như nhau.  V́ ư tưởng này, dĩ nhiên vào thời điểm ấy, ông bị chống đối kịch liệt, đặc biệt từ những người cùng niềm tin tôn giáo với ông.  Trong ṿng 14 năm, rất nhiều người dân trong thành phố đă cố gắng ngăn chặn kế hoạch của ông, kể cả loại trừ ông và quấy rầy những người nghèo thuộc nông trại Koinonia.  Cuối cùng vào năm 1954, quá mệt mơi vời Clarence Jordan, Ku Klux Klan (KKK) – một tổ chức phân biệt người gia màu và chống chính sách nhập cư tại Mỹ, đă quyết định loại bỏ ông Jordan.  Vào một đêm tối, với vũ khí và đuốc, KKK đă đốt tất cả các căn nhà trong nông trại Koinonia và đuổi tất cả dân làng đi hết, chỉ trừ căn nhà của ông Clarence Jordan.  Trong hoảng loạn đêm đen, ông Clarence cũng đă  nhận ra những giọng nói quen thuộc, trong đó có một số người cùng thuộc cộng đoàn tôn giáo với ông.

Sáng hôm sau, các phóng viên đến hiện trường để t́m hiểu sự việc.  Họ gặp ông Clarence Jordan đang cuốc đất và trồng lại những cây cối đă bị tàn phá tối hôm qua.  Các nhà báo hỏi chuyện, "Tôi nghe một thảm cảnh xảy đến với nông trại của ông, chuyện đầu đuôi ra sao?"  Ông Clarence vẫn tiếp tục cuốc đất và trồng cây trong thinh lặng.  Các nhà báo vẩn cố t́m cách lôi kéo ông Clarence vào cuộc với giọng dễu cợt, "Tiến sĩ Jordan, ông có hai bằng tiến sĩ và ông đă phí 14 năm trên nông trại này.  Bây giờ không c̣n ǵ nữa.  Ông nghĩ là ông đă thành công hay sao?"  Ông Clarence ngừng lại, nh́n những nhà báo với giọng cương quyết ông đáp: "Thưa các ông, thành công như thập giá vậy! Tôi không nghĩ là các ông hiểu chúng tôi.  Những ǵ chúng tôi đang làm tại nông trại này không phải v́ thành công, nhưng là v́ trung tín.  Chúng tôi sẽ tiếp tục ở đây!"  Từ ngày ấy trở đi, ông Clarence và những cộng sự của ông đă xây dựng lại nông trại Koinonia và nó vẫn phát triển cho đến ngày nay.

* * * * * *

"Những ǵ chúng tôi đang làm tại nông trại này không phải v́ thành công, nhưng là v́ sự trung tín."  Một lời khẳng định chắc chắn nhắm tới cho một mục đích rơ ràng: Trung tín với lư tưởng của ḿnh.  Đó có thể là thách đố cho những ai dấn thân đời ḿnh cho lư tưởng phục vụ con người và xă hội.

Thông thường khi ta dấn thân cho một lư tưởng phục vụ, ta được thúc đẩy từ những hoàn cảnh thực tế – có thể ta là nạn nhân, hoặc có thể ta cảm nhận được lư tưởng dấn thân của ta có giá trị cho con người.  Chính v́ lẽ đó, thời gian đầu luôn làm cho ta phấn khởi bởi những thành quả mà ta đạt được; hay ít ra ta cũng thấy ư nghĩa của những hy sinh của ta.  Nhưng theo thời gian năm tháng, những nỗ lực hay thành quả của ta – dù nó vẫn có đó, nhưng không c̣n mới mẻ như xưa, nên đôi khi ta cũng không nhận ra được thành quả nữa.  Chỉ tiếc rằng, ta ít khi nhận ra điều này.  Đáng buồn hơn, khi ta không "tạo" thêm thành quả mới th́ ta dễ rơi vào suy  nghĩ tiêu cực là ta "vô dụng."  Thực tế, căn nhà đă xây xong là một thành quả, dù sau 20 năm nó cũng là một thành quả.  Không phải suy nghĩ như thế để an ủi chính ḿnh, nhưng đó là thực tế thành quả của chính ta, của công sức của ta, của nỗ lực của ta.  Căn nhà tôi xây dù có cũ đi, không có nghĩa rằng nó không phải là thành quả của tôi!

Lư tưởng phục vụ con người cũng như thế.  Năm tháng và giới hạn về thể lư, hoàn cảnh của con người sẽ ảnh hưởng đến lư tưởng và sáng kiến phục vụ của ḿnh, nhưng điều đó không có nghĩa là ḿnh vô dụng.  Điều quan trọng là sự trung tín với lư tưởng bao lâu có thể.  Hoàn cảnh và thể lư có thể không cho phép ta thực hiện những hoài băo như dự tính, nhưng sự trung tín với lư tưởng đă là một nỗ lực thành công rất lớn rồi.  Hơn ai hết, Mẹ Têrêsa Calcutta đă thấm thía thế nào là thành công khi xung quanh mẹ vẫn là những người bất hạnh không được chăm sóc đầy đủ.  Tiếng kêu của Mẹ vẫn không được những người quyền thế và giàu sang hưởng ứng.  Sự dấn thân của mẹ vẫn bị nhiều người phê b́nh lên án.  Vâng, giữa những sự không thành công ấy, Mẹ vẫn khẳng định: "Tôi không được Chúa gọi v́ sự thành công, nhưng v́ sự trung tín."

Thưa bạn, khi chân bạn mỏi, gối bạn chùn, mắt mờ, và trí óc tăm tối, bạn chỉ hướng đến một điểm thôi, để có thể nói rằng: Tôi được gọi không v́ thành công, nhưng v́ sự trung tín.

Br. Huynhquảng

 

* * * * *   * * * * *