Bài Suy Niệm

 

Phá Thai Là Giết Người
 

Một thiếu phụ tay ẵm một thiếu nhi bước vào pḥng mạch bác sĩ gia đ́nh.

- Thưa bác sĩ, xin bác sĩ vui ḷng giải quyết khó khăn nầy: đứa nhỏ đây mới chưa đầy một tuổi, và tôi lại mang thai nữa rồi. Chắc bác sĩ cũng ... biết là tôi không muốn có con dày như vậy. Tôi không đủ sức chịu đựng được.

- Thế th́ bà muốn tôi giúp ǵ đây?

- Bất cứ điều ǵ có thể cất được cái của nợ này.

Sau một hồi suy nghĩ, bác sĩ trả lời:

- Tôi có một cách giải quyết tốt hơn để giúp bà. Nếu bà không có hai đứa con sinh gần nhau như vậy, tốt nhất là giết đứa con bà đang ẵm trong tay, v́ đối với tôi, giết đứa trong bụng bà hay giết đứa trong tay bà th́ cùng như nhau. Vả lại, nếu giết đứa trong bụng th́ lại c̣n nguy hiểm cho bà nữa.

Vừa nói xong, vị bác sĩ vươn tay lấy con dao nhỏ và bảo người thiếu phụ đặt đứa nhỏ lên vế bà, đưa đầu ra phía ông ta. Lúc đó người thiếu phụ tái xanh mặt và thét lên:

- Đồ sát nhân!

Chỉ vài lời nói, vị bác sĩ đă thuyết phục được người thiếu phụ trẻ hiểu ra rằng việc ông ta đề nghị giết đứa con một tuổi của bà th́ cũng chẳng tệ hại hơn lời thỉnh cầu giết đứa bé chưa sinh trong bụng bà. Đằng nào cũng là GIẾT NGƯỜI. Chỉ có một khác biệt là tuổi của hai đứa trẻ mà thôi.

(Sưu tầm từ Bảo Vệ Sự Sống)

 

* * * * *   * * * * *