Thiên Chúa Là Chủ Tể Của Mọi Sự

 

Mấy chục năm trước, dân chúng hay gọi ngày Chủ Nhật là ngày Chúa Nhật, để nh́n nhận rơ ràng giá trị Kitô giáo ảnh hưởng trên đời sống văn hoá. Mấy chục năm sau ngày Chúa Nhật người ta đổi thành ngày Chủ Nhật. Dù có gọi là ngày Chủ Nhật th́ ư nghĩa ngày để kính nhớ Thiên Chúa là Chủ Tể vạn vật và thời gian vẫn chưa mất đi. Bây giờ người ta đi xa hơn bước nữa là đổi ngày Chủ Nhật thành Ngày Cuối Tuần.

 

Trong Tiếng Anh ngày Chủ Nhật hay Chúa Nhật được gọi là Sunday, tạm gọi là Ngày Mặt Trời để chỉ ngày ấy là Chủ của Sự Sống, ngày dành để kính nhớ Thiên Chúa là Chủ Tể, là nguồn phát sinh mọi sự sống. Và để chỉ khoảng thời gian của Sunday, người ta gọi là weekend, tạm gọi là dịp cuối tuần, nó được mang ư nghĩa là một dịp để nghỉ ngơi giải trí. Chỉ có chúng ta hiện nay lại lấy khoảng thời gian cuối tuẩn để đặt tên cho một ngày đặc biệt nhất trong tuần và gọi ngày ấy là Ngày Cuối Tuần.

 

Chuyện tưởng rằng nhỏ nhưng thật sự không nhỏ tí nào. Bởi v́ người ta đang dần đánh mất đi chiều kích thánh thiêng trong đời sống hằng ngày. Ngày Chúa Nhật hay Chủ Nhật tự bản chất mang ư nghĩa nh́n nhận có sự hiện hữu của Thượng Đế trong đời sống con người. Nay Ngày Chủ Nhật bị đổi thành Ngày Cuối Tuần chỉ c̣n nhắm một mục đích vui chơi, giải trí là nhằm làm cho người ta quên dần đi sự hiện diện của Thượng Đế và ngày để kính nhớ đến Người.

 

Chúa Giêsu đă từng phẫn nộ, đánh đuổi con buôn ra khỏi đền thờ v́ họ đă biến nơi thờ tự Thiên Chúa thành nơi buôn bán đổi chác. Tin Mừng kể lại rằng: "Ngài liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả các chiên cũng như ḅ ra khỏi đền thờ; c̣n tiền của những người đổi bạc, Ngài đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ." Ngài phẫn nộ nó với họ: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán" (Ga 2, 15-16). Dân chúng đă biến giá trị thánh thiêng thành cơ chế phàm tục. Có lẽ trong Tin Mừng chỉ lần duy nhất ấy là Chúa Giêsu phẫn nộ cách cao độ.

 

Hôm nay, chúng ta đang sống trong một xă hội mà người ta cũng đang dần đánh mất đi những già trị thánh thiêng. Đức Cố Giáo Hoàng Giaon Phaolô II đă từng cảnh báo chúng ta đang sống trong một nền văn minh của sự chết. V́ nơi đó con người không c̣n tôn trọng sự sống, Chủ Tể Sự Sống là chính Thiên Chúa nữa. Một khi người ta không c̣n nh́n nhận Thiên Chúa là Nguồn Chủ Tể sự sống nữa th́ người ta tự cho ḿnh quyền quyết định sự sống cho chính ḿnh và cho đồng loại ḿnh. Hậu quả là người ta sẵn sàng chà đạp lên mọi giá trị đạo đức miễn sao thỏa măn được cái tôi tự tôn của ḿnh. Điều này chúng ta thấy rơ nơi đời sống xă hội hiện nay. Nhiều giá trị đạo đức đă bị đạp đổ, thay vào đó là một lối sống theo chủ nghĩa thực dụng, điều ǵ có lợi cho tôi th́ tôi làm bất chấp điều ấy gây thiệt hại cho người khác và trái với quy luật đạo lư.

 

Là kitô hữu, Chúa đang mời gọi chúng ta góp sức xây dựng xă hội trần thế này, để con người đừng đánh mất đi giá trị thánh thiêng trong đời sống hằng ngày. Chúng ta cảnh tỉnh ḿnh và nói cho con người ngày nay lời vang vọng của Chúa: "Đừng biến ngày Chủ Nhật thành ngày Cuối Tuần!" "Đừng biến những giá trị thánh thiêng trở thành phạm tục!" Bởi một khi không c̣n nh́n nhận Thiên Chúa là Chủ Tể trong mọi sự, không c̣n đón nhận và ǵn giữ những giá trị đạo đức thánh thiêng, con người sẽ làm bất cứ điều ǵ ḿnh muốn. Và một khi đă loại Thiên Chúa ra khỏi đời ḿnh, con người sẽ chỉ c̣n thấy đêm tối của tuyệt vọng và chết chóc.

 

Lạy Thiên Chúa là Chủ Tể và là nguồn phát sinh mọi sự sống. Xin cho chúng con biết nh́n nhận sự hiện hữu của Ngài ngay trên mọi thụ tạo này. Từng hơi thở của chúng con đều do Ngài ban tặng; từng giọt sương ban mai cho đến ánh hoàng hôn cuối ngày đều là công tŕnh của Chúa. Xin cho chúng con biết đón nhận và đặt để Ngài làm vị trí trung tâm của đời sống chúng con.

 

Lạy Chúa, ngày hôm nay người ta đang đánh mất dần đi những chiều kích thánh thiêng. Xin cho chúng con là những kitô hữu, biết góp công xây dựng trấn thế này và làm cho con người biết nh́n nhận Thiên Chúa là Chủ Tể của mọi sự: của thời gian và không gian, của sự sống và cái chết, của sự khởi đầu và cho đến cùng tận. Amen.

 

Hoàng Vũ - Báo Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Số 285

 

 

* * * * *   * * * * *