Bom Thành Tràng Hạt

Báo Reinado De S.C. số 252 bên Tây Ban Nha đă thuật lại câu truyện sau đây.

Trong một dịp đại lễ ở Fatima, Bồ Đào Nha, hai tên phản động dự tính ném bom vào đám quần chúng và tự nhủ thầm: "Để xem ai cứu chúng nó. Phải chăng người Trinh Nữ? Ồ, truyện mơ hồ nhảm nhí của bọn mê tín."

Hắn chuẩn bị bom sẵn ở va-li đợi anh bạn lên hiệu là ném mạnh vào quần chúng. Được hiệu lệnh, hắn moi của giết người ấy ra, th́ lạ lùng thay, nó đă trở thành tràng hạt. Hắn ngơ ngác không sao nói ra lời.

Bạn hắn lại báo hiệu, nhưng vẫn không thấy hắn thi hành.  Anh chàng bực quá tiến lại hỏi hắn th́ chỉ được hắn trả lời cụt ngủn khó hiểu: "Tôi đă thấy. . . Tôi đă thấy. . ."

Câu chuyện này đă chuyển mau lẹ đến tai mọi người, c̣n anh chàng trót dại đă ăn năn thống hối, về sau đă tạc một tượng Đức Mẹ giống tượng anh xem thấy khi toan ném bom.

Tượng thánh đó, theo lời truyền lại, hiện thời đang ở chính nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra và theo tạp chí Petit Message du Coeur de Marie th́ ngày 13-5-1946, Đức Hồng Y Aloivsi Mazella đại diện Đức Thánh Cha đẵ đặt triều thiên cho tượng đó và tôn làm Nữ Vương Thế giới.

* * * * * * * * * * * *