Chết Rồi Sống Lại

Sách sử Ḍng Tên ghi các công việc truyền giáo bên phương Đông có thuật lại một câu truyện sau đây:

Năm 1524, có một phụ nữ Công-Giáo bị bệnh dịch và chết. Lúc gia nhân liệm xác vào quan tài, v́ quan tài quá hẹp th́ đem lên giường đợi mua quan tài khác, bỗng nhiên người chết kêu lên: "Khốn thân tôi! Khốn thân tôi!". Mọi người sợ hăi kinh khiếp liền đến cởi khăn liệm ra, th́ thấy bà ta đă sống lại, xin mời linh mục Gasparo ở gần đấy đến cho bà. Khi cha Gasparo đến, ngài truyền cho bà tường thuật đầu đuôi cho mọi người biết v́ sao lại được sống lại. Bà ta vâng lời mà kể: Khi linh hồn ĺa xác th́ có một Thiên Thần dẫn đến trước ṭa Chúa Giêsu có Đức Mẹ một bên và nhiều Thiên Thần chầu chực. Vừa tới nơi, ma quỷ tố cáo hết mọi tội lỗi bà đă phạm từ bé đến già, rồi nài xin Chúa phạt bà trong hoả ngục cho cân xứng tội lỗi. Thiên thần  bản mệnh của bà cũng không bênh chữa cho bà được. Trong lúc nguy hiểm, bà ngước mắt nh́n về Đức Mẹ nài xin cứu giúp và đặt hết tin cậy vào Mẹ. Đức Mẹ nhân lành và đầy từ bi thương xót đă nhận lời bà, nói cùng Chúa Giêsu cho bà được sống thêm ba ngày để ăn năn thống hối hăm ḿnh đền tội. Đức Mẹ cũng nêu lư do là mấy ngày vừa qua trước khi chết, bà đă làm phúc giúp đỡ người nghèo v́ ḷng mến yêu Đức Mẹ. Chúa Giêsu đă nhận lời Đức Mẹ yêu cầu, và cho bà sống lại. Nhưng trước khi sống lại Ngài truyền cho ma quỷ đánh cho bà một trận nhừ tử.

Bà nói xong liền xin xưng tội với cha Gasparo, ḷng đầy thống hối. Trong ba ngày, bà xin lănh bí tích sức dầu, xoay sở đủ mọi cách, dùng hết mọi cách để hăm ḿnh, cầu xin ơn tha thứ. Hết ba ngày bà xin chịu Ḿnh Thánh Chúa và tắt hơi thở b́nh an.

* * * * * * * * * * * *