Ḷng Tin Được Thưởng

Một Giám Mục Tô Cách Lan một hôm đi dạo chơi dọc triền núi thuộc giáo phận. Gặp một căn lều nghèo khó, ngài vào thăm, chủ nhà không nhận ra ngài là Giám Mục (v́ ngài mặc thường phục, mang áo mưa bên ngoài) nên tiếp đón như một khách thường, sau câu chuyện trao đổi, khách nhận ra chủ có một nỗi buồn u uẩn khách đánh bạo hỏi chủ:

- Thú thật với bà, tôi cảm thấy như bà có nỗi buồn u uẩn?

Chủ nhà liền xưng thú:

- Vâng, chúng tôi buồn lắm v́ nhà tôi nằm liệt giường ở pḥng bên cạnh, đă già sắp chết, nhưng cực ḷng cho chúng tôi hơn hết là mặc dầu sắp chết, ông cứ khăng khăng một mực "tôi chưa chết", và từ chối dọn ḿnh.

- Tôi có được vô thăm ông nhà không?

- Được, mời ông vô.

Trông thấy bệnh nhân già c̣m, tiều tụy, sắp đến cửa mộ, khách khuyên ông dọn ḿnh chết.

Nghe câu "sắp chết" bệnh nhân dơng dạc trả lời: "Tôi chưa chết!"

Không làm cách nào lay chuyển được ḷng ông lăo, khách tâm sự hỏi ḍ bệnh nhân: "Lư do ǵ mà ông tin chắc ḿnh chưa chết?"

Bệnh nhân gắng gượng hỏi lại khách: "Mà ông có đạo công giáo không?"

Sau khi biết rơ bệnh nhân hỏi chân thành, khách thú nhận ngay: "Tôi là người Công giáo." 

Bấy giờ, mắt đẫm lệ, bệnh nhân xưng thú:

- "Từ ngày rước lễ lần đầu, tôi đă đêm ngày kêu xin cùng Đức Mẹ đừng để tôi chết khi chưa gặp linh mục bên cạnh giường và ông nghĩ coi, chẳng lẽ Đức Mẹ không nghe lời tôi cầu xin; từ đó đến nay tôi hằng cầu xin và hằng tin cậy. Tôi tin rằng điều đó rất có thể đối với Đức Mẹ. Nên tôi tin chắc tôi chưa chết bao lâu chưa gặp được linh mục, mặc dầu gia đ́nh tôi ở giữa rừng hoang vắng này."

- Hỡi con! Đức Giám Mục đáp lại, lời cầu xin của con đă được Đức Mẹ nhận. Kẻ đang nói với con đây chẳng những là linh mục mà c̣n là Giám Mục sở tại nữa. Chính Đức Mẹ dẫn cha đến đây, qua khu rừng hoang vắng này để nhận hơi thở cuối cùng của con. Nói rồi cha cởi chiếc măng tô ra để lộ chiếc thánh giá vàng cho ông lăo xem thấy. Vừa xem thấy rơ Đức Giám Mục ông lăo liền kêu lên: "Ôi lạy Mẹ nhân lành, con cám ơn Mẹ." 

Rồi ông quay về Đức Giám Mục xin xưng tội.

- Thưa Đức Cha, xin Đức Cha giải tội cho con.  Bây giờ con mới tin thật, con sắp chết.

Ít hôm sau ông đă chết lành, đầy vui sướng hy vọng. 

 * * * * * * * * * * * *