Người Do Thái Trở Lại Đạo Chúa Kitô

Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen lúc c̣n là Giám Mục phụ tá ở New York có kể lại một câu chuyện sau đây:

"Tôi biết một người Do thái, trong thế chiến thứ hai phải ẩn nấp trong một hố với bốn binh sĩ người Áo để tránh bom. Bom nổ văng mảnh ra tứ phía. Bốn người lính đồng ngũ của người Do thái ấy bị trúng mảnh bom và tử thương. Bấy giờ, người lính Do thái ấy mới cầm lấy tràng chuỗi Mân côi của một trong bốn bạn đồng ngũ và bắt đầu đọc kinh. Anh ta thuộc ḷng v́ đă nghe các bạn anh đọc nhiều lần. Sau khi lần xong chục thứ nhất, người lính Do thái cảm thấy phải rời hố anh đang nấp để ḅ sang một hố khác. Anh liền thi hành ngay ư định đó, trườn qua bùn dơ bẩn, nhào xuống một hố khác. Vừa lúc đó th́ một quả bom rơi trúng hố mà anh vừa rời khỏi. Cứ sau mỗi chục kinh Kính mừng, anh lại cảm thấy phải đổi hố để tránh bom, và mỗi lần như thế, anh lại thoát chết, v́ đạn rơi đúng ngay hố anh vừa rời khỏi. Sau khi được thoát chết mấy lần như thế, người lính Do thái thầm hứa sẽ dâng hiến cuộc đời để phụng sự Chúa và Mẹ của Ngài. Sau chiến tranh, anh ta khám phá ra sự thật đau đớn: Tất cả mọi người trong gia đ́nh của anh đă bị Hitler tàn sát và đốt thành tro, nhưng anh vẫn giữ lời hứa."

Và Đức Cha Fulton Sheen kết luận: "Năm ngoái, chính tôi đă rửa tội cho người lính Do thái đó và nay anh đang học để chuẩn bị chịu chức linh mục."

* * * * * * * * * * * *