Quỷ Ŕnh Linh Hồn  

Trong niên kỷ Ḍng Capucino (Bover. anu. 1552, no 69) có chép về một trạng sư danh tiếng ở Venise làm giàu bằng những mánh khóe xảo quyệt và bất công, sống đời khô khan tội lỗi, không hề làm một việc thiện nào, ngoài việc mỗi ngày đọc 1 kinh Kính Mừng kính Đức Mẹ.

Ông được may mắn kết thân với cha Mattheo Bosso. Một hôm ông khẩn khoản mời cha đến dùng cơm trưa tại nhà ḿnh, cha ưng thuận. Lúc Ngài tới, ông trạng sư khoe với cha: "Cha ạ, hôm nay tôi muốn cho cha xem một vật mà chưa bao giờ thấy. Tôi có một con khỉ rất kỳ, hầu hạ tôi như một đày tớ: rửa chén, dọn bàn, mở cửa cho tôi mỗi khi đi về."  Vị linh mục đáp: "Xin ông ư tứ, khéo không phải là khỉ đâu, ông gọi nó đến tôi xem nào."

Ông cho gọi khỉ, con khỉ giả nhân đó giả điếc không nghe. Người ta t́m khắp chỗ nhưng hắn tránh mặt mọi người. Sau cùng t́m thấy hắn thu ḿnh dưới gầm giường tầng dưới không chịu ra. Cha Ḍng nói: "Được rồi, chúng ta xuống đó. "

Rồi đi với ông trạng sư xuống chỗ con khỉ ngồi tṛn, Ngài gọi nó: "Đồ muông thú hỏa ngục, ra đây. Nhân danh Chúa, ta truyền cho mi phải nói mi là ai?"         

Khỉ thú ḿnh là quỷ, đến làm cho ông trạng sư là cốt yếu đợi hễ ngày nào ông quên đọc kinh Kính Mừng kính Đức Mẹ, sẽ bóp cổ lôi xuống hỏa ngục, v́ Chúa đă cho phép hắn vậy. Nghe thế, ông trạng sư quỳ phập xuống xin cha Ḍng cứu giúp. Cha Bosso khích lệ ông vững tâm, rồi truyền quỷ xéo khỏi đó mà không được làm tổn hại ǵ đến gia chủ, Ngài thêm rằng: "Ta cho phép mi được chọc thủng một lỗ ở tường nhà, ghi dấu mi đă ra khỏi đây."

Ngài vừa nói xong, một tiếng lớn nổ ầm, trên tường có một lỗ thủng. Lỗ ấy nhiều lần người ta đem vôi đá vít lại, nhưng vô hiệu. Chúa muốn để vết tích đó cho lâu dài. Đến khi cha ḍng khuyên lấy đá tạc h́nh một thiên thần rồi đem kháp vào đó mới được. Nhờ ơn Đức Mẹ cứu, ông trạng sư đă cải thiện đời sống, trở về với Chúa nhân lành.

 

(Thánh Anphonsô kể trong les Glories de Marie ch. VII)  (Mẹ Ơn Cứu Rỗi, tr. 127- 129)    

 

* * * * * * * * * * * *