Thư Không Địa Chỉ

Trong niên sử Ḍng Thánh Phanxicô thuật lại chuyện này:

Hai tu sĩ ḍng lên đường đi kính viếng một đền thờ Đức Mẹ, đến giữa một khu rừng th́ trời sập tối. Vừa bối rối vừa lo sợ, hai thầy không biết sẽ ra sao, cứ bước liều trong đêm tối, th́ thấy một ngôi nhà ở trước mặt. Hai thầy tiến tới và sờ soạng t́m cửa. T́m được cửa rồi, bèn gơ cửa gọi. Có tiếng từ trong vọng ra:

- Ai đó?

- Chúng tôi là hai tu sĩ nghèo, v́ đêm xuống giữa rừng sâu này, xin đến trọ nhờ để khỏi muông thú dữ ăn thịt.

Cửa mở. Hai thầy thấy hai tiểu đồng y phục sang trọng ra đón tiếp, chào hỏi rất lịch sự. Hai thầy hỏi xem ai là chủ nhà th́ được tiểu đồng cho biết là một mệnh phụ rất hảo tâm. Hai thầy tỏ ư muốn đến chào và cảm tạ lệnh bà. Hai tiểu đồng liền dẫn hai thầy đến gặp bà chủ. Họ lên thang gác, qua những căn pḥng lộng lẫy, đầy ngọc bảo sáng ngời, tỏa mùi thơm linh diệu. Khi tới căn pḥng bà chủ ở, hai thầy gặp một mệnh phụ diễm lệ đon đả chào và hỏi các thầy đi đâu. Hai thầy trả lời là đi kính viếng một đền thờ Đức Mẹ, th́ bà tiếp lời:

- Thật là một dịp tiện, bao giờ các thầy lên đường, tôi muốn kính gửi một phong thư, phong thư này sẽ giúp các thầy rất nhiều.

Khi nghe bà nói, hai thầy thấy ḷng bừng bừng lửa mến Chúa, tâm hồn tràn ngập vui sướng khôn tả. Rồi các thầy từ giă bà trở về pḥng ngủ. Hôm sau hai thầy đến cám ơn bà và xin từ biệt. Bà trao cho hai thầy bức thư nói tối qua. Các thầy ra đi quăng đường khá xa mới nhận ra thư bà gửi không có địa chỉ người nhận, bèn trở lại t́m, nhưng ṿng lại mấy lần mà chẳng thấy lâu đài đâu cả. Sau cùng hai thầy bàn nhau mở thư xem nói ǵ và gửi cho ai. Đọc xong thư mới biết rơ người nói chuyện với ḿnh tối hôm qua chính là Đức Mẹ và đoan hứa sẽ thưởng bội hậu những việc tôn kính các thầy đă làm để mến yêu Đức Mẹ, nhất là sẽ giúp đỡ giờ lâm chung. Cuối thơ có chữ kư: "Mẹ là Trinh Nữ Maria."

* * * * * * * * * * * *