Tràng Hạt Giây

 

Trong trận đại chiến thứ hai (1939-1945), chế độ Đức quốc xă đă bách hại đạo Công giáo một cách dă man, đă tống giam nhiều giáo hữu vào các trại tập trung với mục đích tiêu diệt dân đức tin Công giáo. Trong số các tù nhân, người ta nhận thấy một chiến sĩ Công giáo trung kiên, mặc dầu bị gian lao, đau khổ vẫn trung thành với lư tưởng Công giáo, với ḷng tôn sùng Đức Mẹ Maria và với sự đọc kinh lần hạt Mân côi. Bị tước hết mọi đồ đạo, anh lấy một dây thắt nút lại để lần thay v́ tràng hạt. Đêm cũng như ngày, khi nào có thể được, th́ anh lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ xin Mẹ ban thêm ơn để chịu khó bền ḷng.

 

Một hôm, nhân viên nhà giam đến khám xét từng tù nhân rất cẩn thận, xem có vết tích tôn giáo hay không. Đến lượt anh chiến sĩ bị khám sét, nhà đương cục bắt gặp tràng hạt làm bằng dây thắt nút. Thế là cơn lôi đ́nh nổi lên, anh bị cảnh cáo nghiêm nhặt! Đối với tù nhân, trong trường hợp này, lời cảnh cáo đó có thể coi như một bản án. Từ ngày ấy, người chiến sĩ dọn ḿnh sẵn sàng để bất cứ lúc nào cũng có thể bị điệu ra pháp trường. Hôm ấy, cửa nhà giam mở, anh được lệnh lên xe đang chực sẵn ngoài cửa. Bánh xe lăn nhẹ trên đường trường, người chiến sĩ dọn ḿnh lần sau hết để đón nhận cái chết v́ đức tin.

 

Qua mấy giờ, xe dừng lại, cửa mở ra, anh được lệnh bước xuống, và người đầu tiên anh gặp chính là viên giám thị nhà giam lần trước; nhưng thay v́ thái độ hằn học, ông tươi cười gọi anh đứng ra một bên, nói nhỏ cho anh biết ḿnh cũng là chiến sĩ Công giáo tàng h́nh làm giám thị tỏ ư hân hoan vui sướng v́ đă nhận được người đồng chí hướng do chuỗi Mân côi lịch sử kia. Đoạn hai người ôm nhau khóc nức nở v́ vui sướng, cầu chúc cho nhau chí khí quật cường, quả cảm, hiên ngang hoạt động và chiến đấu cho Đức Tin, cho Thiên Chúa và cho Đức Mẹ.

 

Rồi hai người lại chia tay nhau, tiếp tục hoạt động trong âm thầm.

* * * * * * * * * * * *