Mục lục các chuyện đạo:

                  

   

Loạt bài về một câu chuyện có thật xảy ra cách đây hơn 20 năm, do chính tác giả t́m đến xứ Cái Bông, Ba Tri, Bến Tre, để t́m hiểu, phỏng vấn và quay phim tài liệu các nhân vật trong cuộc là cha sở, nạn nhân, và những nhân chứng vẫn c̣n đó... Nơi đây, hơn hai mươi năm về trước đă xôn xao một thời. Nơi xảy ra câu chuyện quỷ nhập vào một người thiếu nữ. Hơn hai mươi năm sau, tôi đến đây phỏng vấn, t́m hiểu và ghi lại chứng tích của những người c̣n sống về câu chuyện mà tôi tin có thật. Hiện tượng quỷ nhập.

... Trong buổi phỏng vấn, khuôn mặt cha già lúc nào cũng trầm ngâm. Ngài nói với tôi: - Cha biết ǵ xảy ra không? Sau lễ rửa tội đó nó khỏi hẳn cho đến bây giờ, đă hơn hai mươi năm. Nếu là bệnh thần kinh th́ tại sao sau rửa tội lại hết? Xin mời qúy vị đọc những câu chuyện dưới đây:

 
   Hiện tượng qủy nhập  
   Qủy nhập là điều có thật  
   Qủy nhập và quỷ ám  
   Sức mạnh trừ qủy của bí tích  
   Trừ quỷ nhờ Mẹ Maria  
 

       Mục lục các chuyện đạo: