Hiểu Đạo & Sống Đạo

 

Bắt Người Khác Phải Theo Đạo Công Giáo?

Lm. Piô Nguyễn Quang Đán, CMC

 

Hỏi: Con có quen một vài người lấy người không theo đạo Công Giáo, có người nói với con rằng: "Tại sao người Công Giáo ḿnh bắt người khác phải bỏ đạo của họ mà theo đạo Công Giáo của ḿnh, c̣n ḿnh dám bỏ đạo của ḿnh mà theo đạo của họ không?"

 

Con có tới nhà của họ vài lần, nhưng không thấy trưng h́nh ảnh tượng Công Giáo nào trong nhà cả, con có hỏi th́ họ trả lời: "Ḿnh thờ Chúa trong ḷng được rồi, đâu cần phải trưng ảnh tượng trong nhà, nếu ḿnh trưng ảnh tượng đạo của ḿnh trong nhà, th́ người chồng/vợ không phải là đạo Công Giáo cũng sẽ trưng ảnh tượng bên đạo của họ trong nhà, cho nên tốt nhất là chẳng có ai trưng ảnh tượng đạo của bên nào cả."

 

Xin cha cho con ư kiến về vấn đề con vừa kể trên. Con cám ơn cha nhiều.

 

MTN - Người sống ở thành phố vạn hồ.

Trích trong báo: "Trái Tim Đức Mẹ" tháng 4, 2011 - Số 401 trong mục "Hỏi Để Sống Đạo"

 

Đáp: Vấn đề người Công giáo không được phép kết hôn với người ngoại giáo có thể gây thắc mắc và hiểu lầm cho nhiều người. Một vấn nạn thường được nêu lên là: Tại sao ḿnh bắt người ta theo đạo ḿnh? Nếu người ta bắt người Công giáo bỏ đạo để đi theo đạo của họ th́ ta nghĩ sao? Chúng tôi xin góp ư như sau:

 

Chúa Kitô thiết lập Giáo Hội để chuyển thông ơn Cứu Chuộc cho con người. Đệ đạt mục đích đó, Ngài cũng ban cho Giáo Hội một số quyền hành không phải để làm thiệt hại ai nhưng để giúp ích cho các phần tử của Giáo Hội. Với quyền bính đó, Giáo Hội đă thiết lập những khoản luật để hướng dẫn đời sống của tín hữu nhằm đạt được mục đích sống: phần rỗi đời đời. Với kinh nghiệm đau thương, không hạnh phúc của muôn ngàn đôi vợ chồng khác đạo, Giáo Hội quy định "những ngăn trở trong hôn nhân" có ư giúp cho các con cái của Giáo Hội trưởng thành trong ư thức về sự quan trọng của Đức Tin. Giáo Hội không muốn các tín hữu mất Đức Tin hay mất hạnh phúc!

 

Luật về hôn phôi quy định rằng: Người Công giáo không được kết hôn với người chưa được chịu phép rửa tội. Tuy nhiên, Giáo Luật cũng trù liệu vệc ban phép chuẩn cho những trường hợp đặc biệt nếu chấp nhận một số điều kiện (xem Giáo Luật Điều 1086). Do đó điều luật này không phải là một luật cấm tuyệt đối nhưng nếu có những lư do chính đáng (ví dụ hai người không thể bỏ nhau được) đương sự có thể xin phép chuẩn nơi ṭa Giáo Mục. Muốn được phép chuẩn phải có điều kiện:

 

"Nếu có lư do chính đáng và hợp lư, Bản Quyền sở tại có thể ban phép ấy; tuy nhiên, đừng nên ban phép khi chưa hội đủ những điều kiện sau đây:

 

1. Bên công giáo phải tuyên bố sẵn sàng xa tránh mọi nguy cơ làm tổn thất Đức Tin, và hứa thành thật sẽ làm hết mọi sự có thể để con cái được rửa tội và giáo dục trong Giáo Hội công giáo.

 

2. Vào lúc thuận lợi, phải cho bên kia biết những lời hứa mà người công giáo phải giữ, để chính họ được thực sự ư thức về lời hứa và bổn phận của bên công giáo.

 

3. Cả hai bên phải được giáo huấn về các mục đích và đặc tính cốt yếu của hôn phối, và không bên nào được loại bỏ các điều ấy.

 

Hội Đồng Giám Mục có nhiệm vụ quy định cả về cách thức làm tờ công bố và tuyên hứa mà luật đ̣i hỏi, lẫn về thể thức để những lời công bố và tuyên hứa ấy được bảo đảm ở ṭa ngoài, và được thông báo cho bên không công giáo" (GL Điều 1125,1126)

 

Giáo Hội không bắt buộc ai vào đạo, trái lại c̣n ngăn cấm, không cho phép ai được ép buộc người khác theo đạo.

 

"Mọi người có bổn phận phải t́m kiếm chân lư liên quan đến Thiên Chúa và Giáo Hội. Một khi đă biết được chân lư, họ có quyền lợi và bổn phận theo luật Chúa phải ôm ấp và tuân theo.

 

Không ai được phép cưỡng bách người khác chấp nhận đức tin công giáo trái với lương tâm của họ" (GL Điều 748)

 

V́ lợi ích của người tín hữu, Giáo Hội t́m mọi cách để họ được giữ vững đức tin. Khi quy định những điều luật này, Giáo Hội không có ư kỳ thị tôn giáo tuy nhiên Giáo Hội xác tín rằng Đạo Công giáo là đạo thật và Giáo Hội có bổn phận phải bảo vệ đạo thật ấy. Tự do tôn giáo không có nghĩa đơn giản là đạo nào cũng như đạo nào. Nếu các đạo đều như nhau th́ đâu cần phải chết để bảo vệ đức tin của ḿnh.

 

Việc giữ đạo không phải chỉ giới hạn vào việc đi nhà thờ, đi dự Thánh Lễ, nhưng tôn giáo c̣n chi phối cả đời sống, mọi sinh hoạt, giao tiếp, ứng xử, chọn lựa. Nếu chúng ta quan niệm tôn giáo là điều quan trọng th́ cũng cần phải đắn đo, suy tính trong việc chọn một người bạn đời của ḿnh. Là vợ là chồng, hai người sẽ chung sống với nhau cả đời trong khi đạo ai người ấy giữ đâu có phải là truyện đơn giản, dễ dăi.

 

Tôi hy vọng rằng một ít lời bàn giải trên đây giúp nhau suy nghĩ kỹ hơn về vấn đề này. Chúng ta nên can đảm, thành thực tự hỏi: Tôn giáo có quan trọng không?

 

Một lập luận khác nữa của những người không có can đảm bày tỏ niềm tin của ḿnh: "Đạo tại tâm. Thờ Chúa trong ḷng là đủ rồi!" Họ muốn yêu nhưng không muốn bày tỏ. Họ muốn kính nhưng không muốn biểu lộ. Trưng bày ảnh tượng là một sự biểu bộ t́nh yêu đối với Đấng ta yêu mến. Không ai muốn trưng ảnh người ta không thương mến. Thiên Chúa muốn chúng ta phải thờ kính Ngài trong tinh thần và chân lư nhưng cũng khuyến khích chúng ta hăy bày tỏ bên ngoài ḷng mộ đạo của ta để chia sẻ với người khác, để giúp chúng ta dễ cầu nguyện hơn. "Khi người ta tôn kính một ảnh tượng, người ta tôn kính vị có h́nh ảnh đó" (Công Đồng Nicê II, DS 601).

 

Có người chung sống với người ngoại giáo sợ rằng, nếu ḿnh trưng bày ảnh Chúa, Đức Mẹ và các thánh th́ cũng sợ người ngoại đạo trưng bày h́nh ảnh đạo của họ. Tôi thiết nghĩ, nếu ta hiểu biết giá trị và sự cần thiết của việc tôn vinh ảnh tượng thánh, ta sẽ thực hiện việc đó. Nếu khi ta làm như vậy, người ngoại đạo trưng bày ảnh tượng của tôn giáo họ tại nơi khác biệt th́ đâu có ngăn trở ǵ đối với ta.

 

Lm. Piô Nguyễn Quang Đán, CMC

* * * * *   * * * * *