Hiểu Đạo & Sống Đạo

 

Bùa Ngài, Thư Ếm

Hỏi: Người Công Giáo có được tin vào bủa ngải, thư ếm không?

Trả lời: Tin vào bùa ngải hay tin có bùa ngải nghĩa khác nhau. Hành vi tin có nhiều cấp độ. Ta có thể diễn bằng các từ sau: tin có, tin vào tin nơi. Khi ta nói "tôi tin có Chúa" có nghĩa tôi tin Chúa hiện hữu, có thật. C̣n khi ta nói "tôi tin vào Chúa" có nghĩa tôi tin Chúa quyền năng có thể làm cho tôi những điều mà không ai khác có khả năng làm được. Và khi nói "tôi tin nơi Chúa" có nghĩa là tôi trao phó hoàn toàn mọi sự cho Chúa.

Về câu hỏi bùa ngài, thư ếm có hay không th́ tôi xin trả lời rằng chúng có thật và hiện nay có rất nhiều người đang sử dụng kể cả những người Công Giáo. C̣n hỏi rằng có nên tin vào nó hay không th́ câu trả lời của tôi dứt khoát là không.

Tất cả những h́nh thức ma thuật, phù phép đều không do bởi Chúa, không thuộc về Hội Thánh. Không thể có một thứ quyền lực nào ở bên ngoài quyền năng của Chúa. Nếu chúng không thuộc về Chúa th́ chúng thuộc về một quyền lực tối tăm, quyền lực sự dữ. Và những thứ ấy chỉ đến để gieo rắc điều xấu. Chỉ có Chúa yêu thương ta c̣n các thế lực thuộc về ma quỷ chỉ t́m cách làm hại ta mà thôi. Nó có thể lừa dối ta dưới những bộ mặt giả nhân giả nghĩa nên đừng để ḿnh bị mê hoặc mà chạy theo tà thần.

Tôi đă từng tiếp xúc với nhiều người sau khi đă chạy theo và tùng phục những quyền lực ấy th́ bị chúng đầy đoạ, sai phái làm những điều gian ác mà không thể cưỡng lại được, phải chịu bao nhiêu sự khốn khổ, cùng cực và chỉ được giải thoát nhờ Danh Chúa Giêsu mà thôi!

Đừng bao giờ dính dáng đến những h́nh thức bùa ngài, thư ếm mà chuốc hoạ vào thân. Nếu bị những thứ bùa ngài, thư ếm khuấy phá, hăy đến với Chúa và Hội Thánh. Nước phép, thánh giá, ảnh tượng thánh ... cũng là những phương thế giúp ta xua đuổi quyền lực ác thần. Quyền năng và t́nh thương của Chúa qua Hội Thánh có khả năng giải thoát chúng ta khỏi mọi thứ quấy nhiễu của quyền lực tối tăm, của ma quỷ. V́ Chúa đă chiến thắng đă toàn thắng kẻ dữ nên chúng ta hăy đặt niềm tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài và không chạy đến với bất cứ thứ phù phép, ma thuật nào cả.

Lm. Nguyễn Ngọc Bích, C.Ss.R.

* * * * *   * * * * *