Hiểu Đạo & Sống Đạo

 

Cha "Triều" và Cha "Ḍng" Có Khác Nhau Không?

Lm. Phi Quang, CMC

Hỏi: Giữa cha triều và cha ḍng có ǵ khác nhau không? Và ơn gọi đến với từng người như thế nào?

Đáp: "Triều" và "Ḍng" là những từ ngữ khác nhau được dùng để chỉ về hai lối sống khác nhau trong cộng đồng Giáo Hội.

Đa số các linh mục trên thế giới là các linh mục triều (secular priests), phục vụ trong các giáo xứ, ở giữa dân chúng hay "giữa thế gian" (theo tiếng Latin, thế giới là "saeculum"). Các linh mục này c̣n được gọi là các linh giáo phận (diocesan priests). C̣n một số linh mục khác, họ là những phần tử của các ḍng tu, thuộc những cộng đồng tu tŕ mà ngày nay gọi là các tu hội đời tận hiến (religious priests). Sự khác biệt chính yếu là các linh mục triều không tuyên giữ ba lời khấn bậc tu tŕ như các linh mục ḍng, mặc dù các linh triều cũng hứa vâng lời Đức Giám Mục và hứa sống trinh khiết độc thân, nhưng không khấn giữ đức khó nghèo như các tu sĩ.

Các linh mục triều là các linh mục "nhập tịch" vào giáo phận, trực thuộc giáo phận, trực tiếp dưới quyền Đức Giám Mục giáo phận, vâng lời và thi hành chức vụ linh mục, đảm nhận những công tác do Đức Giám Mục chỉ định. Chủ yếu các linh mục triều là phục vụ trong các giáo xứ, thi hành việc mục vụ. Thông thường, các linh mục triều hoạt động trong địa hạt giáo phận của ḿnh.

Trái lại, các linh mục ḍng là các cha hội nhập vào các ḍng tu, là tu sĩ, phần tử của các ḍng tu, tuyên giữ lời khấn ḍng (khiết tịnh, khó nghèo, và vâng lời bề trên), trực tiếp vâng lời bề trên ḍng trong mọi sự việc và đảm nhận những công tác do bề trên chỉ định. Các công việc của các linh mục ḍng tùy thuộc đoàn sủng mỗi ḍng. Họ có thể thi hành những việc về phụng vụ, quản trị, mục vụ, truyền giáo, giáo dục, xă hội, y tế, nghệ thuật, truyền thông, lao động… Các linh mục ḍng có thể được gửi đi hoạt động bất cứ nơi nào nhà ḍng được phép hoạt động. Các cha ḍng cũng được bề trên gửi đến các giáo phận để phục vụ như các cha triều và trong khi phục vụ chúng ta cũng khó phân biệt họ với linh mục triều.

Ngoài ra, trong thực tế, ta c̣n thấy sau chữ kư hay danh xưng của các linh mục ḍng c̣n có thói quen viết thêm chữ tắt tên của ḍng ḿnh như:

 

S.J. (Societas Jesus – Ḍng Tên)

O.P. (Ordo Predicatorum – Ḍng Đa Minh)

O.F.M. (Ordo Fratrum Minorum – Ḍng Thánh Phanxicô)

CSsR (Congregatio Sanctissimi Redemptoris – Ḍng Chúa Cứu Thế)

CMC (Congregatio Matris Corredemptricis – Ḍng Đồng Công)

M.S. (Missionarus Salettensis – Ḍng LaSalette)

C.F.C. (Congregatio Fratrum Christianorum – Ḍng Sư Huynh Lasan)

O.H. (Ordo Hospitalis – Ḍng Bệnh Viện – Gioan Thiên Chúa)

S.D.B. (Società Salesiana di San Giovanni Bosco – Ḍng Salesian Don Bosco)

O.S.B (Ordo Sancti Benedicti – Ḍng Biển Đức)

S.V.D. (Societas Verbi Divini – Ḍng Ngôi Lời)

Sau đây là bảng tóm lược một số các điểm khác biệt giữa linh mục triều và ḍng:

 

Linh mục triều (giáo phận)

Linh mục ḍng

Cộng đoàn

Giáo phận

Nhà ḍng

Bề trên

Đức giám mục

Bề trên ḍng

Lời khấn

Không có lời khấn ḍng

Có 3 lời khấn ḍng

Độc thân

Độc thân

Độc thân

Khó nghèo

Được làm chủ, sử dụng của cải tiền bạc theo ư ḿnh

Phải có phép bề trên

Sống chung

Thường không có đời sống cộng đồng

Có đời sống cộng đồng – sống chung

Linh đạo

Không có linh đạo riêng

Sống theo linh đạo của ḍng

Phạm vi hoạt động

Thường trong giáo phận

Bất cứ nơi nào được sai đến

Công việc

Chủ yếu là phục vụ trong giáo xứ

Đa dạng/ tùy đoàn sủng của ḍng

Kư hiệu sau danh xưng

Không có

Có kư hiệu là chữ tắt tên của ḍng

C̣n về ơn gọi th́ tùy thuộc nhiều yếu tố theo ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn thích hợp cho từng người

Lm. Phi Quang, CMC

* * * * *   * * * * *