Hiểu Đạo & Sống Đạo

 

Chúa Giêsu Đă Lập Giáo Hội Nào Từ Đầu:

Chính Thống? Tin Lành? Anh Giáo? Công Giáo?

Lm. Đoàn Quang, CMC

Hỏi:

Tại sao chỉ có Giáo Hội Công Giáo mới dám tự nhận ḿnh là Giáo Hội chân thật đă được Chúa Kitô thiết lập?  Tại sao quả quyết được rằng: Giáo Hội Công Giáo mới được xây dựng trên nền tảng lời tuyên xưng Đức Tin của Thánh Phêrô và của các Tông Đồ, gồm đủ ba đặc tính là thánh thiện, công giáo và tông truyền?

 

Đáp:

 

Hiện nay chúng ta thấy có rất nhiều Giáo hội tự xưng là Giáo hội Chúa Kitô: như Tin lành (Protestant), Chính thống (Oxthodox), Anh giáo (Anglican), và Công giáo (Catholic), đều được gọi là Kitô giáo, lấy Kinh thánh làm nền tảng, Giáo hội nào cũng thấy ḿnh là chính tông. Vậy khi c̣n ở trần gian, Chúa Giêsu Kitô đă lập ra Giáo hội nào?

 

Giáo hội Công giáo dám nh́n nhận và tự hào được Chúa Kitô thiết lập, v́ căn cứ vào Kinh thánh và Lịch sử. Người ta có thể phủ nhận Kinh thánh, nhưng không chối được Lịch sử.

 

1. Giáo hội Công giáo:

 

1.1/ Theo Kinh thánh mà tất cả các đạo gọi là Kitô giáo đều có, người ta biết Chúa Kitô đă lập ra Giáo hội của Người dựa trên lời phán với Phêrô:

"Này anh Simon con ông Giôna, …Thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy,và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh ch́a khoá Nước Trời, dưới đất, anh cầm buộc điều ǵ, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều ǵ, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy" (Matthêu 16-17-19). Chúa phán với Giáo hội nào đây? Lịch sử sẽ chứng minh.

 

1.2/ Sau khi sống lại, Chúa Kitô lại trao quyền cho Phêrô nữa:

Vậy khi các Ngài đă điểm tâm xong, Chúa Giêsu hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hăy chăn dắt các chiên con của Thầy". Người lại hỏi: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hăy chăn dắt các chiên con của Thầy". Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Phêrô buồn phiền, v́ thấy Thầy hỏi lần thứ ba: "Con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hăy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy" (Gioan 21,15-17)

 

1.3/ Trước khi về trời, Chúa đă trao cho các môn đệ sứ mạng: "Anh em hăy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo." (Mc 16,15).

 

1.4/ Sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, các Tông đồ đă chia nhau đi giảng đạo Chúa khắp nơi, thành lập hàng giáo phẩm, thu tập nhiều tín đồ. Đó chính là Giáo hội Công giáo thời đầu. Giáo hội này tiếp tục tiến triển từ Giêrusalem nước Do thái qua các nước khác. Sách Tông đồ Công vụ (Acts of the Apostles) kể lại những chuyện trên.

 

1.5/ Theo Lịch sử: Kể từ  những ngày đó, Giáo hội Chúa Kitô luôn tiếp tục phát triển, dù gặp nhiều khó khăn, bắt bớ.(Lịch sử Giáo hội Công giáo- History of the Catholic Church). Lần lượt đi từ gốc cây đi lên, ta thấy rằng:

 

      - qua năm 100    

      - qua năm 200

      - qua năm 1000

- - - - Công giáo cứ c̣n nguyên như ban đầu.

 

Nhưng:

* Năm 1054 Công giáo bên Đông (Constantinopoli, nay là Istanbul nước Turkey- Thổ nhĩ ḱ) tách ra khỏi quyền Roma, tự gọi ḿnh là Chính thống Đông phương (Easten Orthodox)

…Công giáo Roma tiếp tục thẳng tiến theo tông truyền…

* Năm 1517, Lm. Lutherô chống Ṭa thánh Roma (Protestant Church), lập Giáo hội cải cách, lấy Kinh thánh làm nền, người Việt gọi là Giáo hội Tin lành.

* Năm 1527, vua Henri 8 nước Anh, bất b́nh và bỏ Roma, lập Giáo hội Anh giáo (Anglican Church).

Giáo hội Công giáo vẫn tiếp tục tồn tại qua các thế kỷ.

Cho tới năm 2010, thời Đức Giáo hoàng Beneđictô 16, đă có  265 Giáo hoàng kế vị Thánh Phêrô.

Vậy hỏi Giáo hội nào đă được Chúa Kitô thành lập từ ban đầu qua Tông đồ Phêrô?

2. Những đặc điểm của Giáo hội Công giáo:

Giáo hội Công giáo có 4 điểm đặc biệt sau (GLCG 92 811-866): Duy nhất, thánh thiện, công giáo, tông truyền.

2.1- Duy nhất (one) chỉ có một thân thể mầu nhiệm (mystical body) mà Đầu là Chúa Kitô, Ông Tổ Sáng lập.

2.2- Thánh thiện (holy) v́ các chi thể nối kết với Đầu là thánh, và qua Chúa Kitô các chi thể được nên thánh.

2.3- Công giáo (universal) Do lời Ông Tổ dạy đi rao giảng chung cho mọi dân trên địa cầu, nên có tính chung, phổ quát.

2.4- Tông truyền (apostolic) v́ giáo lư được truyền từ Chúa Kitô xuống qua các Tông đồ, tới các đức giáo hoàng  và được Giáo hội ǵn giữ từ đầu tới nay và tới tận thế, có Ông Tổ luôn bảo vệ, giữ ǵn như lời Chúa Giêsu đă phán trước: "Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế" (Matthêu 28,20)

 

3. Giáo hội Công giáo cần thiết:

Giáo lư của Hội thánh Công giáo viết rơ ràng: "Dựa vào Thánh Kinh và Truyền thống, Công đồng dạy rằng Giáo Hội đang bước đi trên trái đất này th́ cần thiết cho ơn cứu độ. Đúng thế, chỉ ḿnh Chúa Kitô là Đấng Trung gian và là con đường ơn cứu độ: vậy mà Chúa hiện diện với chúng ta trong Thân Thể Ngài là Giáo Hội; trong khi dạy tỏ tường rằng đức tin và phép Rửa tội là cần thiết, Ngài đă đồng thời khẳng định sự cần thiết của Giáo Hội mà người ta bước vào qua cửa của Phép Rửa tội. Bởi vậy những ai từ chối gia nhập Giáo Hội Công giáo, hoặc từ chối đứng vững trong đó, khi mà họ đă biết Giáo Hội được Chúa thành lập là cần thiết, th́ không thể được cứu độ (LG 14). (Giáo lư GHCG số 864).

 

Là con người "có lư trí" biết Kinh thánh, biết lịch sử, biết suy xét trước sau, nên khôn ngoan và khách quan so sánh và lựa chọn cái ǵ tốt nhất trong những cái tốt.

 

Lm. Đoàn Quang, CMC

* * * * *   * * * * *