Hiểu Đạo & Sống Đạo

 

Người Không Công Giáo Có Được Rước Lễ Không?

Lm. Nguyễn Ngọc Bích, C.Ss.R.

 

Hỏi: Trong dịp lễ Giáng Sinh vừa qua, có một số người không phải là người Công Giáo đi tham dự thánh lễ nửa đêm. Có người lên rước lễ và bị từ chối cho họ Ḿnh Thánh. Như vậy có đúng không? Con có nghe ai đó nói rằng nếu người ngoài Công Giáo thành tâm th́ họ cũng xứng đáng được ơn của Chúa. V́ có người không là Công Giáo c̣n sống tốt hơn những người là Công Giáo nữa. Vậy tại sao lại không cho họ được chia sẻ ơn lành? Xin cha cho biết lư do của việc làm này?

 

Trả lời: Tôi nghĩ anh là một người Công Giáo nhưng chắc anh chưa thấu suốt về Giáo lư của đạo Công Giáo nhiều nên đă nêu ra một thắc mắc mà hầu như mọi người có đạo đều biết rơ. Bí tích ThánhThể là một bí tích rất cao trọng trong đạo và rước lễ không chỉ là nhận bánh thánh mà c̣n là rước lấy chính Chúa Giêsu ngự thật trong h́nh bánh ấy nữa. Muốn được rước lễ th́ điều kiện trước tiên phải là Kitô Hữu nghĩa là đă rửa tội v́ Bí tích Rửa tội là cửa ngơ dẫn vào các Bí tích. Người nào không lănh nhận Bí tích Rửa tội th́ không thể lănh nhận các bí tích khác (x. giáo luật 842).

 

Trường hợp anh đưa ra cũng thường thấy trong những dịp lễ lớn có người ngoại tham dự nhưng họ không hiểu rơ những quy định về việc rước lễ nên họ cũng lên theo những người Công Giáo. Tuy nhiên, v́ họ chưa được rước lễ không chỉ dựa vào tư cách riêng của ḿnh như hiền lành, tử tế mà c̣n nhờ ân huệ Chúa ban. Ơn ấy Chúa chỉ ban cho những ai đă là người Công Giáo đang sống trong t́nh trạng ân sủng. Ngoài ra, không phải người Công Giáo nào cũng có thể lên rước lễ được đâu mà chỉ những người có đủ điều kiện xứng đáng mà thôi. Đó là những người không bị luật cấm, sạch tội trọng mới được lên rước lễ. V́ nếu ai thấy ḿnh bất xứng mà liều ḿnh rước lễ th́ phạm đến Ḿnh Thánh Chúa, rước lấy án phạt cho ḿnh như thánh Phaolô đă nói đến trong thư gởi tín hữu Côrintô: "Ai nấy hay tự xét ḿnh rồi hay ăn bánh và uống chén này. Ai ăn và uống mà không phân biệt được thân thể Chúa là ăn và uống án phạt ḿnh" (1Cr 11, 28-29). Có nhiều người cố chấp sống trong tội trọng công khai như ly dị tái hôn th́ không thể rước lễ được.

 

Như vậy, việc rước lễ không phải cách để được ơn lành. Sự thành tâm hay sống ngay lành chưa phải là điều kiện đủ để được phép rước lễ. Mỗi một tôn giáo đều có những nghi lễ hoặc hoạt động dành riêng cho những tính hữu của ḿnh. Trước đây, những người mới học đạo cũng không được tham dự phần phụng vụ Thánh Thể chứ đừng nói đến việc người ngoại đạo được dự cả Thánh lễ. Ngày nay họ có thể được tham dự Thánh lễ nhưng không được rước lễ v́ đó là Bí tích mà chỉ người Công Giáo đủ điều kiện mới nhận mà thôi.

 

* * * * *   * * * * *