Hiểu Đạo & Sống Đạo

 

Người Tân Ṭng Có Cần Phải Xưng Tội Trước Khi Được Rửa Tội Hay Không ?

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Xin cha giải đáp giúp 2 câu hỏi sau đây:

  1. Người tân ṭng (catechumen) có phải xưng tội trước khi được rửa tội hay không v́ có cha đă bắt phải xưng tội, lấy cớ  là tập cho quen !

  2. Tại sao Phó tế không được rửa tội cho người lớn (adults)?

Trả lời:

1- Tân ṭng (Catechumens) là những người lớn chưa từng được rửa tội hữu hiệu trong một giáo hội nào, nhưng nay muốn gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Họ được đào luyện trong một Chương tŕnh nhập Đạo gọi vắn tắt là RCIA (= Rite of Christian Initiation of Adults.) Chương tŕnh này kéo dài từ một đến hai năm, tùy giáo Xứ, và người tân ṭng sẽ được lănh ba bí tích Thánh Tẩy (Rửa tội), Thêm sức và Thánh Thể trong đêm Vọng Phục Sinh.

Trong thời gian đào luyện (Formation) người Tân Ṭng được học kỹ về ba bí tích nói trên. Giáo lư viên phải đặc biệt cắt nghĩa rơ cho họ biết giáo lư của Giáo Hội về hiệu quả của bí tích Rửa tội là "tất cả mọi tội lỗi đếu được tha, tội nguyên tổ và tội của bản thân ḿnh, cùng với các h́nh phạt của tội lỗi…" (x. SGLGHCG, số 1263). Nghĩa lá khi lănh nhận bi tích Thánh Tẫy th́ mọi tội của con người - từ tội nguyên tổ (original sin) cho đến tội cá nhân (personal sins) - đều được tha một lần cùng với mọi h́nh phạt của các tội đó... Cho nên giáo lư viên phải dạy căn kẽ và giúp "người tân ṭng thống hối về tội lỗi của ḿnh" để xin Chúa thứ tha mọi tội qua bí tích rửa tội mà thôi (x. giáo luật số 865 &1)

Nghĩa là họ không cần và không có luật nào buộc họ phải xưng tội trước khi được rửa tội, v́ làm như vậy là mâu thuẫn vời mục đích và hiệu quả của bí tích Thánh Tẩy, là "cửa ngơ đi vào các bí tích khác" (cf. no. 849). Nói rơ hơn, nếu ai chưa được rửa tội thành sự (validly) th́ không thể lănh nhận các bí tích khác cách hữu hiệu được.

Thí dụ, một người ngoại giáo không thể đến gặp một linh mục để xin xưng tội, xức dầu hay rước Minh Thánh Chúa, v́ bất cứ lư do và hoàn cảnh nào. Và cũng không linh mục nào có thể làm những việc này mà không đ̣i hỏi người xin phải sẵn ḷng muốn nhận lănh bí tích rửa tội trước tiên. Tóm lại, nếu chưa rửa tội th́ không thể cử hành bí tích ḥa giải (xưng tội) hay bất cứ bí tích nào khác được.

Những ai có trách nhiệm trong việc dạy giáo lư Tân Ṭng phải hiểu rơ điều này khi giúp các ứng viên muốn xin gia nhập Đạo Công Giáo trong Giáo Hội qua ba bí tích Thánh Tẩy, Thêm sức và Thánh Thể.

2- Tại sao Phó Tế không được rửa tội cho người lớn?

Thông thường th́ Thừa tác viên của bí tích Rửa tội lá Giám mục, Linh mục và Phó tế. (cf. no. 861 & 1)

Tuy nhiên, trong thực tế, th́ Phó tế chỉ được rửa tội cho trẻ em theo sự ủy nhiệm của cha xứ. Riêng đối với người lớn (adults) kể cả thanh thiếu niên từ 14 tuổi trở lên th́ phải theo học chương tŕnh giáo lư dành cho người Tân Ṭng như đă nói ở phần trên. Nghĩa là vào cuối chương tŕnh học, họ sẽ được rửa tội , thêm sức và rước Mính Thánh Chúa trong đêm Vọng Phục Sinh. V́ thế Phó tế không được rửa tội cho người lớn v́ không được phép ban bí tích Thêm sức sau khi rửa tội.

Chỉ có Giám mục hoăc linh mục được Giám mục Bản Quyền cho phép th́ mới được ban bí tích Thêm sức.

Nhưng trong trường hợp khẩn cấp, (nguy tử) th́ phó tế hay bất cứ người giáo dân nào cũng có thể rửa tội cho người lớn hay trẻ em khi không t́m được linh mục hay Giám mục...

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

* * * * *   * * * * *