Hiểu Đạo & Sống Đạo

 

Phải Đi Lễ Buộc?

Lm. Piô Nguyễn Quang Đán, CMC

 

Hỏi: Con chào Cha, chúc cha sức khỏe luôn dồi dào và luôn tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa.

 

Con thấy những lễ đêm Vọng Giáng Sinh và Vọng Phục Sinh, người Công Giáo Việt Nam chỗ con ở họ đi lễ rất ít, và những người đă đi lễ Vọng Giáng Sinh và Vọng Phục Sinh th́ thường không tham dự đại lễ mừng Chúa giáng Sinh và Phục Sinh. Hoặc đi lễ sáng vào ngày đại lễ, th́ lại không đi lễ đêm. Theo như con biết và con cũng xem lịch Phụng Vụ, th́ những ngày đại lễ (lễ ban ngày) mừng Chúa Giáng Sinh và Phục Sinh đều là những lễ buộc.

 

Có một số người không đi lễ Chúa Nhật v́ bận đi ăn tiệc, đi camping, picnic, hoặc lười đi lễ v́ trời tuyết, con hỏi họ sao không đi lễ, có người c̣n nói là chỉ cần ở nhà đọc 50 kinh là được. Con có nói là không có ǵ có thể thay cho Thánh Lễ cả.

 

MTN

Trích trong báo: "Trái Tim Đức Mẹ" tháng 3, 2011 - Số 400 trong mục "Hỏi Để Sống Đạo"

 

Đáp: Việc đi tham dự lễ Vọng Giáng Sinh và Vọng Phục Sinh là điều rất đáng khuyến khích nhưng không nhất thiết bó buộc. Do đó, nếu trong chính ngày Lễ người ta đi dự Thánh Lễ, như vậy họ đă chu toàn giới luật tham dự Thánh Lễ ngày Lễ Buộc. Nếu muốn, thay v́ dự Lễ chính ngày, người ta cũng có thể tham dự lễ buổi chiều áp hay lễ vọng, như vậy cũng có thể chu toàn luật dự lễ. Luật Giáo Hội quy định rằng: "Ai tham dự Thánh Lễ, cử hành theo lễ nghi Công giáo bất cứ ở đâu, hoặc vào chính lễ hay vào chiều ngày trước lễ, th́ người ấy đă chu toàn việc buộc dự lễ" (GL 1248 §1).

 

Giáo Hội cũng lưu ư rằng, những ai không thể tham dự Thánh Lễ được v́ lư do bất khả kháng như bệnh nặng, không có phương tiện di chuyển, không có linh mục dâng lễ ... th́ phải hết sức khuyên nhủ họ tham dự phụng vụ Lời Chúa trong nhà thờ hay một nơi khác, hoặc dành thời giờ phải chăng để cầu nguyện riêng hoặc chung với gia đ́nh hay liên gia đ́nh. Điều này chỉ là điều khuyên nhủ chứ không phải là điều bắt buộc cũng như không phải là điều thay thế hợp pháp cho Thánh Lễ. Việc dự Thánh Lễ là chính việc dự một Bàn Tiệc cao trọng vô cùng do ḷng quảng đại của Thiên chúa ban cho con người chứ không phải chỉ là một món nợ, một khoản thuế mà người tín hữu bó buộc phải chu toàn một cách tối thiểu, qua lần chiếu lệ. Do đó cần phải có một thái độ tích cực hơn đối với việc tham dự Thánh Lễ. "Được đi tham dự Thánh Lễ" chứ không c̣n là "phải đi Lễ Buộc" nữa.

 

Lm. Piô Nguyễn Quang Đán, CMC

 

* * * * *   * * * * *