Hiểu Đạo & Sống Đạo

 

Tội Phạm Điều Răn Thứ Nhất

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Hỏi: Xin cha cho biết: xem bói toán, bói bài, coi chỉ tay, xem tử vi v.v... có tội không?

Trả lời:

Qua Ông Mô-sê, Thiên Chúa đă nói với dân Do Thái xưa kia như sau:

"Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đă đưa ngươi ra khỏi Ai cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta." (Đnl 5:6-7)

 

Trên đây là Điều Răn thứ nhất trong bản Thập Điều (Decalogue) mà Thiên Chúa đă trao cho Ông Môsê để truyền lại cho dân Do thái tuân giữ như giao ước của Người với họ để họ được chúc phúc và được sống muôn đời (x. Đnl 5).

 

Chúa Giêsu cũng đă nhắc lại những điều trên như luật điều quan trọng nhất khi Chúa trả lời cho một luật sĩ trong nhóm Pharisi và Xa đốc xưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết ḷng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và là điều răn thứ nhất." (Mt 22: 37-38).

 

Yêu mến một ḿnh Thiên Chúa trên hết mọi sự có nghĩa là không được tin và kêu cầu đến một thần linh nào khác ngoài Thiên Chúa Ba Ngôi ra. Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Giáo Hội, cùng các Thánh nam nữ khác trên Thiên Đàng cũng chỉ là những mẫu gương sáng ngời cho ta noi theo để nên thánh và nhờ cậy cầu bầu trước Ṭa Chúa mà thôi, chứ không phải là đối tượng chính của ḷng tin và tôn thờ (adoration). Nghĩa là chúng ta chỉ tôn thờ và yêu mến một ḿnh Thiên Chúa nhưng cũng yêu mến và tôn kính (veneration) Đức Mẹ và các Thánh nữa.

 

Từ góc độ thần học và đức tin này, mọi người tín hữu Chúa Kitô trong Giáo hội Công Giáo cần phải tránh xa mọi h́nh thức tin tưởng hay trông cậy trái nghịch với Điều răn thứ nhất trên đây thể hiện qua những thực hành có tính cách mê tín dị đoan sau đây:

 

1- Thờ các ngẫu tượng (idolatry):

 

Điều răn thứ nhất cấm tôn thờ bất cứ thần linh (idols) nào ngoài Thiên Chúa ra như thờ thần tài, thần bếp, thần hỏa, thần nước, thần cây đa v.v.

 

Người Công giáo mà trưng ảnh tượng các tà thần này là lỗi phạm điều răn thứ nhất dạy thờ một ḿnh Thiên Chúa mà thôi.

 

2- Bói toán và ma thuật (divination and magic):

 

Tất cả những h́nh thức mê tín như bói toán, coi chỉ tay, bói bài, tử vi (horoscope), chiêm tinh (astrology) phong thủy địa lư, phù thủy (sorcery), đồng bóng... đều là tội phạm điều răn thứ nhất, tức vi phạm niềm tin vào một Thiên Chúa toàn năng duy nhất, Chủ Tể của mọi loài, và là Đấng luôn quan pḥng đời sống con người và van vật theo sự khôn ngoan và nhân hậu tuyệt vời của Ngài. Khi tin và thực hành các h́nh thức mê tín trên đây, người ta đă t́m đến một hay nhiều quyền lực khác trong vụ trụ hữu h́nh này. Đối với người tín hữu Chúa Kitô, th́ những hành vi này đă xúc phạm đến Thiên Chúa v́ đă không tuyệt đối tin tưởng vào một ḿnh Ngài là Đấng duy nhất ban phát mọi ơn lành và làm chủ vận mạng con người và vũ trụ (x. SGLGHCG, số 2115-2117)

 

Thánh Kinh đă lên án tội bói toán, phù thủy, và thờ ngẫu tượng, đồng bóng như sau:

"Giữa anh em không được thấy ai làm lễ thiêu con trai, con gái ḿnh, không được thấy ai làm nghề bói toán, chiêm tinh, tướng số, phù thủy, bỏ bùa, ngồi đồng cốt, gọi hồn. Thật vậy, nếu ai làm điều ấy th́ là điều ghê tởm đối với Đức Chúa, và chính v́ những điều ghê tởm đó mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đă trục xuất các dân tộc ấy cho khuất mắt anh em." (Đnl, 18: 10-12).

 

3- Mê tín dị đoan (superstitions):

 

Phải kể là tội nghịch điều răn thứ nhất các h́nh thức mê tín dị đoan như tin con số 9, kiêng số 10, số 13, kiêng chụp h́nh 3 người, ra ngơ gặp đàn bà th́ xui, đeo bùa ngải, xin sâm xin quẻ, tin 12 con vật cai trị vận mạng con người và vũ trụ v.v. Những tin tưởng này đều không có cơ sở giáo lư, và đức tin Công giáo nên người tín hữu phải xa tránh mọi thực hành sai trái nói trên để tuân giữ cách nghiêm túc Điều răn thứ nhất dạy phải tin và thờ phượng một Thiên Chúa Ba Ngôi mà thôi.

 

Tóm lại, mọi h́nh thức đưa đến tin tưởng vào một quyền lực hay thần linh nào ngoài Thiên Chúa ra đều là tội phạm đến Chúa là Đấng duy nhất ta phải tôn thờ và cầu xin mọi ơn lành hoặc giúp tránh những sự dữ, tai họa cho hồn xác trong cuộc sống trên trần thế này. Nhưng cho được xin ơn Chúa cách hữu hiệu, Giáo Hội dạy mọi tín hữu hăy chạy đến cùng Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ để xin nguyện giúp cầu thay cho trước Ṭa Chúa. Nghĩa là tuyệt đối không thể nhờ thầy bùa, thầy pháp, thầy bói, thầy địa lư hay chiêm tinh gia nào có thể giúp xoay chuyển được số mệnh hay tránh tai ương, hoạn nạn ở đời này. Ấy là chưa nói đến tai họa có thể bị một số "thầy" này lường gạt, chỉ vẽ tầm bậy khiến "tiền mất tật c̣n" nữa !

 

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

* * * * *   * * * * *