Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 12, 2022          Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

NHÂM DẦN

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Năm 2023: Quư Măo

 

Tết Nguyên Đán: Chúa Nhật ngày 22 tháng 1, 2023

Lễ Tro: Thứ Tư ngày 22 tháng 2, 2023

Lễ Phục Sinh: Chúa Nhật ngày 9 tháng 4, 2023

Tết Trung Thu: Thứ Bảy ngày 29 tháng 8, 2023

 1

8/11 

 

 2

9/11  

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 3

10/11  

Th. Phanxicô Xaviê, Lm

Lễ Nhớ

Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ

 4

11/11  

Chúa Nhật 2

Mùa Vọng

Năm A

(Th. Gioan Damasceno, LmTs)

 5

 12/11  

 6

13/11  

(Th. Nicôla, giám mục)

 7

14/11  

Th. Ambrôsiô,

giám mục tiến sĩ

Lễ Nhớ

 8

15/11  

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

USA: Lễ Buộc

Bổn Mạng Giáo Hội Hoa Kỳ

 9

16/11  

(USA: Th. Juan Diego)

 10

17/11  

(Lễ Đức Mẹ Loretô)

 11

18/11  

Chúa Nhật 3

Mùa Vọng

Năm A

(Th. Đamasô I, Gh)

 12

19/11  

Lễ Đức Mẹ Guadalupe

USA: Lễ Kính

 13

20/11  

Th. Lucia

 trinh nữ tử đạo

Lễ Nhớ

 14

21/11  

Th. Gioan Thánh Giá, linh mục tiến sĩ

Lễ Nhớ

 15

22/11   

 16

23/11  

 

 17

24/11   

 18

25/11  

Chúa Nhật 4

Mùa Vọng

Năm A

 19

26/11  

 

 

 20

27/11  

 

 21

28/11  

 

(Th. Phêrô Camisio,

LmTs)

 

Winter Begins

 22

29/11   

 

 23

1/12  

(Th. Gioan Kanty, Lm)

 24

2/12  

Vọng Giáng Sinh

 25

3/12  

 

Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
Lễ Buộc

 26

4/12  

Th. Stêphanô

tử đạo tiên khởi

Lễ Kính

 27

5/12  

Th. Gioan, TĐTS

Lễ Kính

 28

6/12  

Các Thánh Anh Hài

Lễ Kính

 29

7/12   

 
Bát Nhật Giáng Sinh
 
(Th. Tôma Becket, GmTđ)

30

8/12  

Lễ Thánh Gia Thất

Lễ Kính

 31

9/12  

 
Bát Nhật Giáng Sinh
 
(Th.  Sylvester I, Gh)