Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 11, 2021   Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Tháng Cầu Cho

Các Linh Hồn

Ơn Đại Xá chỉ cho các linh hồn trong luyện tội, được ban cho các tín hữu:

1. Trong bất cứ ngày nào và mỗi ngày từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11, sốt sắng viếng nghĩa trang và cầu nguyện dù chỉ trong tâm trí cho các người đă qua đời, (ngày khác được Ơn Xá).

2. Sốt sắng viếng nhà thờ hay nhà nguyện, đọc 1 kinh Lạy Cha và 1 kinh Tin Kính trong ngày lễ các linh hồn

(hay theo xét đoán của Bản Quyền vào Chúa Nhật trước hoặc sau hay lễ Các Thánh).

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 

 1

 27/9  

Lễ Các Thánh

Lễ Trọng

 2

28

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đă Qua Đời

Lễ Nhớ

 3

29  

Th. Martino Porres,

tu sĩ

 

 4

30  

Th. Carôlô Bôrômeô, Giám mục
Lễ Nhớ

 5

1/10  

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa
 

 6

2  

Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ

 7

3/10  

Chúa Nhật 32 Thường Niên B

 

USA đổi giờ: 2:00AM →1:00AM

 8

4  

 

 9

5  

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Th. Gioan Laterano

Lễ Kính

 10

6  

Th. Lêô Cả,

giáo hoàng tiến sĩ

Lễ Nhớ

 11

7  

 

Th. Martino, Gm

Lễ Nhớ

 

Veterans' Day

(Hoa Kỳ)

 12

8  

Th. Josaphat, giám mục tử đạo

Lễ Nhớ

 13

9    

 Th. Frances Cabrini, đt

USA: Lễ Nhớ

 14

10/10  

Chúa Nhật 33  Thường Niên B

 

VN: Lễ Các Thánh Tử Đạo VN

 15

11    

Th. Alberto Cả,

giám mục tiến sĩ

 

 16

12  

Th. Margarita Tô Cách Lan;

Th. Gertrude, đt

 17

13  

Th. Elizabeth nước Hungary, tu sĩ
Lễ Nhớ

 18

14  

 
Kỷ Niệm Cung Hiến Đền Thờ Thánh Phêrô và Phaolô
USA: Th. Rose P. Duchesne, tn

 19

15  

 

 20

16  

 

 21

17/10  

Lễ Chúa Kitô Vua

Lễ Trọng

 

 22

18    

Th. Cecilia,

trinh nữ tử đạo

 

 23

19  

Th. Clêmentê I, Ghtđ; Th. Columban, Vp;

USA: Cp. Miguel Agustin Pro, LmTđ

 24

20  

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Lễ Nhớ

 

 25

21  

Thanksgiving Day

(Hoa Kỳ)

 26

22  

 

 27

23  

 

 28

24/10  

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm C

 29

25    

 

 30

26  

Th. Andrê, tông đồ
Lễ Kính

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Truyền Giáo: Những người chịu đau khổ v́ xuống tinh thần. Chúng ta hăy cầu nguyện cho những người đang bị xuống tinh thần hoặc kiệt lực t́m được sự nâng đỡ và ánh sáng giúp họ vui sống.